Info z rejonu

Jak remontują sądeckie drogi pyta Koalicja Nowosądecka

Opublikowano: Marzec 9, 2015 o 3:56 am   /   przez   /   komentarze (0)

Stowarzyszenie Koalicja Nowosądecka postanowiło sprawdzić obietnice wyborcze Ryszarda Nowaka, który wielokrotnie podkreślał, że system komunikacyjny jest w Nowym Sączu dobry i wyremontowano aż 80 km dróg.

Jak wygląda sytuacja z sądeckimi drogami ? 

​9 lutego 2015 r. Stowarzyszenie Koalicja Nowosądecka przesłało do Pana prezydenta zapytania związane z remontami oraz planami remontów sądeckich dróg. Poniżej znajduje się lista pytań przesłanych do urzędu:

Czy jest gotowy plan remontów ulic w Nowym Sączu na rok 2015, jeśli nie to kiedy będzie on opracowany ?

​Czy jest gotowy plan remontów ulic w Nowym Sączu na lata 2016 – 2018, jeśli nie to kiedy będzie opracowany ?

​14 listopada 2014 roku przed samym końcem kampanii wyborczej bez zapowiedzi wykonano remont fragmentu ulicy Adama Mickiewicza – przed pomnikiem Adama Mickiewicza. Efekt tych prac wygląda nie najlepiej, zebrano kilkanaście metrów nawierzchni bitumicznej i uzupełniono to nową nawierzchnią. Jednak nikt nie pomyślał aby to było wykonane na jednakowym poziomie. W efekcie tego powstała dość spora nierówność na tej drodze. Wielu kierowców, szczególnie samochodów z niskim zawieszeniem narzeka na te nierówności. Po pierwszej turze wyborów było jeszcze wiele dni umożliwiających dokończenie remontu tej
drogi jednak do dziś dnia tego nie ukończono. Dlatego pytamy kiedy ten fragment będzie dokończony i nawierzchnia w końcu będzie równa?

​Kiedy zapadła decyzja o remoncie ulicy Adama Mickiewicza ?

​Czy nie było ważniejszych do wyremontowania ulic niż wspomniana ulica Adama Mickiewicza ?

​Jaki był koszt remontu w przeliczeniu na 1 m2 nawierzchni ulic wykonywanych w latach 2012 – 2014 z podaniem ulicy, daty remontu, ilości m2 wyremontowanej drogi i ceny. Proszę w tym zestawieniu umieścić wspomniana ulicę Adama Mickiewicza.

​Prosimy o kopię planu remontów za lata 2010 – 2014 z podaniem daty przyjęcia planu oraz wyszczególnienia remontów wykonanych i nie wykonanych, które były ujęte w tych planach. W czasie kampanii wyborczej Pan prezydent wielokrotnie informował o tym iż remonty w Nowym Sączu są wykonywane zgodnie z planem remontów. Tak więc powołując się na te słowa należy stwierdzić iż taki plan remontów istnieje.​

W celu udzielenie odpowiedzi skontaktował się z Koalicją Nowosądecką Pan Grzegorz Mirek, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. Podczas rozmowy telefonicznej zostały wyjaśnione po części niektóre kwestie oraz wyznaczony został termin spotkania w celu dokładnego przedstawienia stanu faktycznego.​W umówionym terminie odbyło się spotkanie. W trakcie spotkania zostały omówione wnioskowane kwestie, został także okazany plan remontów dróg w Nowym Sączu. Ów plan powstał 8 lat temu i jest autorskim planem Grzegorza Mirka.

Jak na razie Koalicja Nowosądecka ustaliła iż w tym roku będzie dokończony remont ulicy Nadbrzeżnej oraz ulicy Kolejowej

Poniżej odpowiedź Pana Grzegorza Mirka, dyrektora MZD w Nowym Sączu:

​Miejski Zarząd Dróg informuje iż posiada plan remontów ulic na najbliższe lata. Plan remontów znajduje się do wglądu w siedzibie MZD. Remont ulicy Mickiewicza był wykonany podobnie jak remonty innych ulic np. ul. Długosza ( koło EUROPY), ul. Krańcowej (od ronda do ul.Nadbrzeżnej) m.in. na wnioski radnych. Jednym z wnioskodawców przeprowadzenia remontu na ul.Mickiewicza był Pan Radny Józef Hojnor co wyraził m.in. w swojej interpelacji.
Decyzję o wykonaniu remontów ulic, oraz kolejności podejmuję osobiście po uwzględnieniu hierarchii ważności i stopnia ich skomplikowania. Remont ul. Mickiewicza wykonano z uwagi na niebezpieczeństwo dla ruchu samochodowego i pieszego w związku z dużym sfałdowaniem i skoleinowaniem nawierzchni zwłaszcza po lewej
stronie ulicy. Wykonano remont jedynie części nawierzchni najbardziej zdegradowanej, z dowiązaniem do istniejącej niwelety. Zdaniem tut. Zarzadu Dróg nie występują problemy w użytkowaniu przedmiotowego fragmentu nawierzchni oraz dowiązania do istniejącej. Z uwagi na duże znaczenie komunikacyjne przedmiotowego fragmentu remont tej części ulicy, podobnie jak remonty innych odcinków skrzyżowań realizowany jest w ciągu nocy, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, oraz zdeterminowany jest również posiadaniem środków budżetowych. W 2014 roku oszczędności z Zimowego Utrzymania Dróg, oraz brak zimy w okresie jesienno – zimowym
pozwalał na podejmowanie decyzji o wykonaniu najbardziej pilnych remontów – jeszcze przed okresem zimowym, co ułatwia ewentualne prawidłowe utrzymanie dróg.
Dalszy remont ulicy – z pewnością potrzebny – uzależniony jest od posiadania środków finansowych. Koszty remontów ulic na terenie miasta uzależnione są od zakresu remontów, stopnia ich skomplikowania, konieczności wykonania przekładek urządzeń obcych, regulacji urządzeń obcych bądź wykonania infrastruktury towarzyszącej.

 

źródło: koalicjanowosadecka.pl

fot. ul.Nadbrzeżna googlemap

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a