Info z rejonu

Jazowsko ma swój PSZOK

Opublikowano: 21 listopada, 2022 o 7:52 am   /   przez   /   komentarze (0)

W ostatnich dniach w Jazowsku (gmina Łącko) otwarto Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jest to drugie takie miejsce w gminie, gdzie można przywieźć i bezpłatnie zostawić posegregowane śmieci.

PSZOK powstał w ramach projektu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jazowsko”, który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś Priorytetowa 5.Ochrona Środowiska, Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka Odpadami – spr.

Na realizację zadania ZGK w Łącku otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 650 218,78 zł, przy całkowitej wartości zadania równej 1 941 433,90 zł.
PSZOK w Jazowsku będzie czynny:
poniedziałek, czwartek: 7.00 – 15.00,
II i IV sobota miesiąca: 7.00 – 15.00,
wtorek, środa, piątek, pozostałe soboty miesiąca: nieczynne.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 18 444 55 58.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a