Info z rejonu, Z ostatniej chwili

Kto zostanie Zasłużonym dla Ziemi Sądeckiej?

Opublikowano: 25 maja, 2020 o 8:48 am   /   przez   /   komentarze (0)

Do 5 czerwca 2020 r. można składać wnioski o przyznanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.

Odznaka może być nadana za „wybitne osiągnięcia w działalności społecznej, kulturalnej, gospodarczej lub sportowej mające szczególne znaczenie dla rozwoju i promocji Powiatu Nowosądeckiego”. Odznakę nadaje Rada Powiatu Nowosądeckiego osobom fizycznym w formie uchwały. Z wnioskiem o nadanie odznaki może wystąpić: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, Kapituła, Komisje Rady Powiatu Nowosądeckiego, fundacje i stowarzyszenia kulturalne, społeczne i gospodarcze – działające na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz organy samorządu terytorialnego.
Wnioski należy składać do Rady Powiatu Nowosądeckiego w terminie do 5 czerwca 2020 r. tylko na załączonych drukach dostarczonych drogą elektroniczną, pocztą lub przez wrzucenie ich do urny znajdującej się w budynku przy ul. Jagiellońskiej 33.

Wnioski można pobrać: http://www.nowosadecki.pl/pl/wybitni-sadeczanie-ii

Jednocześnie  informujemy, że w związku z wprowadzonym na terenie naszego kraju stanem epidemii koronawirusa COVID-19, dążąc do zapewnienia niezbędnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, kolejny etap procedury związanej z nadawaniem odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, tj. zaopiniowanie wniosków przez Kapitułę oraz uroczyste wręczenie odznak honorowych odbędzie się na sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego zwołanej w okresie nie zagrażającym bezpieczeństwu zdrowotnemu nas wszystkich.

Bliższych informacji w sprawie składania w/w wniosków udziela Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu – pok. 203, tel. 18 41-41-703 lub 18 41-41-706.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a