Info z rejonu, Z ostatniej chwili

Z Maciejowej bezpiecznie pojedziesz w świat

Opublikowano: 21 czerwca, 2017 o 7:12 am   /   przez   /   komentarze (0)

Ponad 300 tysięcy złotych kosztowało przebudowa drogi powiatowej Maciejowa – Składziste. To pierwszy z kilku zrealizowanych projektów, na które Powiat Nowosądecki pozyskał środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Umowa o przyznaniu pomocy została zawarta pomiędzy samorządem Województwa Małopolskiego, a Powiatem Nowosądeckim jeszcze w październiku ubiegłego roku, a podpisanie umowy z wykonawcą (po procedurze przetargowej) nastąpiło 31 marca 2017 r.

– Został przebudowany prawie kilometrowy odcinek drogi – mówi starosta nowosądecki Marek Pławiak. – Najpierw należało przeprowadzić roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni bitumicznej, uzupełnić i wyrównać podbudowę i wzmocnić ją, a następnie wykonać nową nawierzchnię.

– Naszym celem była poprawa dojazdu z Maciejowej do drogi głównej w stronę Nowego Sącza i Krynicy-Zdroju – dodaje wicestarosta Antoni Koszyk. – Istotna też była poprawa dojazdu do Szkoły Podstawowej imienia świętej Kingi w Maciejowej.

Inwestycja „Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 K Maciejowa – Składziste w km 0+146 – 1+100” została wykonana w ramach poddziałania „Wsparcie  inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Powiat Nowosądecki uzyskał pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Całkowita wartość przebudowy wyniosła 323.018,91 zł, a środki zewnętrzne stanowiły 203.335,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowanych).

Starostwo Powiatowe Nowy Sącz

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"