Info z rejonu, Z ostatniej chwili

Mędrcy Świata, Monarchowie… – VI Nowosądecki Pokłon Trzech Króli

Opublikowano: Styczeń 6, 2018 o 3:35 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Ulicami Nowego Sącza przeszedł barwny orszak. W ten sposób mieszkańcy miasta uczcili 6 stycznia Święto Trzech Króli. Orszak z trzema monarchami ze Wschodu prowadziła do stajenki gwiazda betlejemska, a za nimi szli rozśpiewani nowosądeczanie w symbolicznych koronach królewskich. Przedsięwzięcie objął honorowym patronatem Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak.

– Po raz kolejny spotykamy się na sądeckim Rynku, by pokłonić się Świętej Rodzinie. To jest wydarzenie, które ma wielki wymiar religijny, ale także i wymiar wspólnotowy – dziękuję za to, że jesteśmy tu razem z całymi rodzinami – mówił zastępca prezydenta miasta Jerzy Gwiżdż, który złożył mieszkańcom Nowego Sącza, uczestniczącym w pokłonie, wyjątkowe życzenia noworoczne: – Gdy trzej królowie szli do żłóbka, prowadziła ich gwiazda, ale ważne jest to, jak odchodzili – znaleźli bezpieczną drogę do domu. I życzę sobie i państwu, żebyśmy w tym 2018 roku znaleźli takie nasze drogi, które byłyby bezpieczne, wolne od zła oraz bezpieczne dla naszego ciała i ducha.

Orszak z trzema monarchami ze Wschodu wyruszył z ulicy Gwardyjskiej – tam też uczestnikom orszaku rozdawano symboliczne korony królewskie oraz śpiewniki z kolędami i pastorałkami.
Orszak, zdążający do rynku, zatrzymał się na rogu ulicy Lwowskiej i Zakościelnej, gdzie przemawiał do zebranych prorok, następnie przy Muzeum Okręgowym na ulicy Lwowskiej z mieszkańcami miasta spotkała się święta Małgorzata, która tak przemówiła:

Drodzy Sądeczanie!
Dumna jestem z tego, że 726 lat temu, ojcowie Wasi wybrali mnie za swoją patronkę, że pieczęciami z moim wizerunkiem opatrywali dokumenty,  że mój wizerunek umieścili w herbie Nowego Sącza.
Raduje się serce moje, gdy w waszych potrzebach przyzywacie mojego orędownictwa, gdy błagania do Boga zanosicie w murach bazyliki moim, Św. Małgorzaty,  wezwaniem .
Proszę was, byście dalej z wiarą postępowali za wskazaniami świętej Ewangelii, która od  ponad tysiąca pięćdziesięciu lat głoszona jest na polskiej ziemi.
Postępując za moim przykładem, wpatrzeni w Święty znak Bożego zwycięstwa, przezwyciężajcie wszelkie pokusy do złego, a ciesząc się z daru Nowonarodzonej Dzieciny, nieście wszystkim miłość, dobroć, życzliwość, radość, pokój i zgodę.

Na rynek orszak wszedł śpiewając kolędę „Mędrcy świata, monarchowie” i tam, pod ratuszem, trzej królowie złożyli hołd Świętej Rodzinie. Na koniec odśpiewana została „Pastorałka sądecka” do słów Jerzego Masiora.

W organizację VI Nowosądeckiego Pokłonu Trzech Króli włączyło się wiele osób i instytucji:

Urząd Miasta Nowego Sącza, I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza i Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
Bożena Jawor – inicjatorka Nowosądeckiego Pokłonu Trzech Króli oraz ks. prałat dr Jerzy Jurkiewicz, Milenia Małecka – Rogal, Barbara Porzucek, Anna Skierska, Jakub Bulzak, Józef Kantor, Aleksander Porzucek

Twórcy widowiska VI Nowosądecki Pokłon Trzech Króli:
Barbara Porzucek – scenarzystka i reżyserka
Jakub Bulzak – scenarzysta
Anna Skierska –scenograf, projektantka kostiumów
Aleksander Porzucek– autor oprawy muzycznej

Organizatorzy widowiska dziękują za pomoc przy jego realizacji:
– Prezydentowi Miasta Nowego Sącza – panu Ryszardowi Nowakowi
– księdzu prałatowi Jerzemu Jurkiewiczowi z Parafii św. Małgorzaty,
– proboszczowi Parafii Św. Kazimierza – księdzu Janowi Siedlarzowi,
– proboszczowi Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa –ojcu Bogdanowi Długoszowi,
– proboszczowi Parafii Matki Bożej Niepokalanej – księdzu Kazimierzowi Markowiczowi,
– ks. Ryszardowi Górowskiemu – misjonarzowi z Rwandy i Kamerunu,
– dyrekcji, nauczycielom ( Tomasz Kotlarz, Katarzyna Pasiut), Samorządowi Uczniowskiemu i młodzieży      I Liceum i Gimnazjum im. Jana Długosza w Nowym Sączu,
– dyrekcji (dyr. Antoniemu Reszkiewiczowi), pracownikom i młodzieży Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu,
– Pracownikom Urzędu Miasta,
– Pani Dorocie Goławskiej Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej,
– dyrektorowi Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu – Panu Robertowi Ślusarkowi,
– Panu Leszkowi Margrafowi i firmie „Amadeusz” za udostępnienie estrady i nagłośnienie,
– Panu Andrzejowi Wodzie, Honorowemu Prezesowi Polskiego Związku Hodowców Koni, za udostępnienie bryczki,
– panu Maciejowi Kurpowi,
– 1 Nowosądeckiej Drużynie Wędrowniczej „Czarna Jedynka” im. Stefana Czarnieckiego w Nowym Sączu, pod op. Janusza Kwiatkowskiego,
– Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej Jednostka Strzelecka w Nowym Sączu, pod op. Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego „Strzelec” bryg. ZS Sławomira Szczerkowskiego,
– Komendzie Straży Miejskiej,
– Policji, Straży Pożarnej i Sądeckiemu Pogotowiu Ratunkowemu,
– lektorom z parafii św. Małgorzaty
– EKODUO S. C. Krzysztof Golonka, Panu Andrzejowi Śliwa Lipnica Wielka,
– PanuWacławowi Cieślikowi , Gospodarstwu agroturystycznemu „Ranczo u Wacka” z Żeleźnikowej

– Sądeczanom, którzy wcielili się w postaci widowiska Pokłon Trzech Króli:
Trzej Królowie : Mariusz Brodowski, Mariusz Horowski, Adam Gargul,
Paziowie i giermkowie: Oskar Olesiak, Krzysztof Wokacz, Maciej Fiut, Rafał Faliński, Łukasz Świder, Dawid Kubas,
Prorok: Wojciech Kudyba, Aniołowie : Dorota Kudyba, Justyna Prusak
Herod: Aleksander Rybski , Arcykapłani: ks. Tomasz Koźbiał, Stefan Chomoncik,
Józef Stec,który niósł Gwiazdę, Sądeczanki: Klaudia Gargula, Małgorzata Wygoda,
Św. Małgorzata: Karolina Kantor, mieszczanie sądeccy: Michał Sromek, Mateusz Kiełbasa,
Święta Rodzina : Justyna i Piotr Kudybowie z synkiem Piotrem,
Pastuszkowie: Jakub Serwatka, Mikołaj Gumulski, Artur Święs, Jakub Szwarga,
Chór Aniołów: Anna Kożuch, Weronika Poremba, Urszula Majda, Aleksandra
Buczek, Anna Oleksy, Zuzanna Lisowska, Maciej Kożuch, Bartek Lisowski,
Archanioł: Aleksander Porzucek,
Lektorzy: Bartosz Fornagiel, Magda Kaleta,
Prowadzący : Barbara Porzucek, Jakub Bulzak.
Dziękujemy:
– Kolędnikom Misyjnym z Bazyliki Św. Małgorzaty i Kościoła Św. Kazimierza i ich opiekunom (s. Hiacyncie, ks. Michałowi Franczakowi, s. Beacie, ks. Andrzejowi Bajorkowi)
– Grupie Sanctus z Parafii Matki Bożej Niepokalanej,
– Grupie Strych z Kościoła Kolejowego,
– Grupie „Wspólnota Rodzin Domowego Kościoła” ,
– Grupie Artystycznej Kurdesz I Gimnazjum i Liceum im. J. Długosza w Nowym Sączu (pod op. Barbary Porzucek),
– słuchaczkom Warsztatów Muzycznych Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod op. Barbary i Aleksandra Porzucków,
– Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział „Beskid” Nowy Sącz – Koło Przewodników
– Aniołom i Pastuszkom rozdającym śpiewniki i korony ( I Gimnazjum i Liceum im. J. Długosza w Nowym Sączu).

nowysacz.pl

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Komentarz
Nick

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a