Info z rejonu, Z ostatniej chwili

Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

Opublikowano: 18 września, 2021 o 9:25 am   /   przez   /   komentarze (0)

W piątek, 17 września uroczyście otwarto nowy pawilon i zmodernizowane oddziały Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Wartość tej inwestycji to blisko 70 mln zł, z czego ponad 36,5 mln zł to Fundusze Europejskie. W wydarzeniu wziął udział marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, przewodniczący Sejmiku Wojciech Skruch, a także radni województwa: Marta Mordarska, Jadwiga Wójtowicz, Stanisław Pasoń i Piotr Lachowicz.

Zdowie Małopolan jest dla nas priorytetem, szczególnie w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa. Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu to wielkie wydarzenie i ogromna inwestycja w służbę zdrowia – blisko 70 mln zł, z czego ponad 36,5 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich. Rozwój tej placówki to również ogromna szansa na poprawę standardu i jakości usług medycznych w Małopolsce. Szpital, w ramach wsparcia z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, otrzymał też wsparcie w kwocie prawie 7,5 mln zł na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego. Ale to nie wszystko. Dodatkowe 1,5 mln zł w ramach Pakietu Medycznego 3 również trafi to tej sądeckiej placówki

– mówi marszałek Witold Kozłowski.

W ramach projektu wybudowano nowy pawilon ginekologiczno-położniczy, kotłownię, a także nastąpiła zmiana lokalizacji istniejących oddziałów/poradni i zmodernizowano istniejące budynki (w tym dostosowanie do przepisów) z przeznaczeniem na oddziały: Pulmonologii, Psychiatrii, Chorób Zakaźnych, Otorynolaryngologiczny, Rehabilitacyjny, Geriatryczny, Pediatryczny, Chirurgiczny dla Dzieci, Chorób Wewnętrznych, Onkologii Klinicznej oraz poradnie: Ginekologicznej, Zaburzeń i Wad Rozwojowych dzieci, Chirurgii Urazowo-Orotopedycznej, Preluksacyjnej, Rehabilitacyjnej, Pracowni Fizjoterapeutycznej, POZ i dróg wewnętrznych.

Inwestycja zakłada też realizację działań konsolidacyjnych, poprzez przeniesienie Poradni Rehabilitacyjnej i Pracowni Fizjoterapii z budynku przy ul. K. Wielkiego 4 do Zespołu Poradni Specjalistycznych. Konsolidacja pozwali obniżyć koszty utrzymania obiektu, koszty transportu i koszty osobowe obsługi i rejestracji pacjentów.

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu należy do sieci szpitali o III stopniu referencyjności Oddziału Neonatologii i IT. Teraz w jednym pawilonie zostanie umieszczony Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Ginekologii Onkologicznej, Neonatologiczny z IT oraz poradnia Ginekologiczna i Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci.

Szpital zakupił też nowy sprzęt medyczny adekwatny do zakresu udzielanych świadczeń. Trafi on m.in. na wyposażenie 2 nowych oddziałów: rehabilitacyjnego i geriatrycznego, gdzie w odpowiedzi na zidentyfikowany deficyt podaży tych świadczeń, zostanie poszerzona oferta medyczna. Dzięki Funduszom Europejskim możemy realizować inwestycje, które służą mieszkańcom Małopolski, ale również odwiedzającym nasz region turystom

– dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Wszystkie oddziały zostały doposażone w wysokospecjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną m.in. aparaty USG – w tym aparat USG 4 D dla ginekologii, respiratory, defibrylatory, stoły operacyjne, aparaty do znieczulania, kardiomonitory, aparaty EKG, a także nowe łóżka, szafki przyłóżkowe, inkubatory dla wcześniaków, fotele dla rodziców i meble medyczne.

Wartość inwestycji to blisko 70 mln zł, z czego ponad 36,5 mln zł to dofinansowanie z Funduszy Europejskich, a ponad 31 mln zł z budżetu Województwa Małopolskiego.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a