Info z rejonu

Most w Ubiadzie będzie gotowy jeszcze w tym roku

Opublikowano: 31 sierpnia, 2020 o 10:12 am   /   przez   /   komentarze (0)

Trudny okres czeka kierowców korzystających z drogi powiatowej Wielogłowy – Ubiad. Niemal do końca roku droga będzie całkowicie zamknięta w związku z realizowaną od początku sierpnia budową nowego mostu. Ale po zakończeniu prac, stary i wąski most zastąpi nowoczesny obiekt z właściwą szerokością jezdni, chodnikami, barierami i dojazdami.

Prace projektowe nad wykonaniem nowego obiektu rozpoczęły się już 2018 roku. Po uzyskaniu decyzji środowiskowych i pozwoleń wodnoprawnych przystąpiono do opracowania projektów budowlanych i wykonawczych. Przy okazji budowy nowego mostu koniecznym okazało się szeregu robót towarzyszących w zakresie dojazdów, sieci uzbrojenia podziemnego itp. Równocześnie z projektowaniem czyniono starania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji. Stosowny wniosek o środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa został pozytywnie oceniony i Powiat Nowosądecki otrzymał w czerwcu tego roku ponad milion złotych dofinansowania.

Przetarg ogłoszony przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Oferty złożyło 11 firm, z których najkorzystniejsza okazała się oferta Zakładu Budowy Mostów z Klęczan, która podjęła się wykonania całej inwestycji za kwotę prawie 1,9 mln zł.

 Do końca bieżącego roku istniejący obiekt ma zostać rozebrany, a w jego miejsce zostanie wybudowany nowy most o odpowiedniej nośności i szerokości gwarantującej bezpieczeństwo nie tylko kierowców, ale i pieszych. Dotychczasowy wąski most bez chodników zostanie zastąpiony obiektem o szerokości ponad 12 m, na którym zmieści się jezdnia o szerokości 7 m, chodnik, gzymsy i barieroporęcze. Przy okazji budowy mostu powstanie dodatkowy odcinek chodnika, zostaną przebudowane dojazdy, skrzyżowanie z drogą gminną i zjazdy indywidualne. Most zostanie odpowiednio zabezpieczony poprzez narzuty kamienne na dnie i skarpach potoku. Kolidujące z nowym obiektem sieci gazowe i teletechniczne zostaną przebudowane. Obecnie trwają prace związane z przebudową poszczególnych sieci oraz prace rozbiórkowe.

Na czas budowy droga musiała zostać całkowicie zamknięta. Warunki terenowe nie pozwoliły na budowę mostu tymczasowego, ale drogowcy zadbali, aby przynajmniej piesi mogli przemieścić się na drugą stronę potoku. Przed zamknięciem mostu zamontowano poza placem budowy tymczasową kładkę, która umożliwia bezpieczne przejście. Okazało się to o tyle istotne, że staraniem gminy Chełmiec została w sierpniu uruchomiona właśnie na drodze Wielogłowy – Ubiad linia autobusowa. Autobusy dojeżdżają do mostu, po czym pasażerowie przechodzą po kładce na drugą stronę potoku do podstawionego drugiego autobusu.

Zakończenie robót i oddanie obiektu do użytkowania zaplanowano na grudzień tego roku.

Fot. Maria Olszowska

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a