Info z rejonu, Z ostatniej chwili

Największe inwestycje bez opóźnień

Opublikowano: 4 września, 2017 o 7:08 am   /   przez   /   komentarze (0)

W Starostwie Powiatowym odbyła się XXV sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego. Przed głosowaniem nad uchwałami radni wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym, które przedstawił starosta Marek Pławiak.

Poinformował on radnych o przyznaniu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji promesy na kwotę 225 tys. zł, przeznaczonej na opracowanie dokumentacji budowlanej dotyczącej stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w gminie Łącko i mieście Grybowie. Jednocześnie odbudowywane będą znajdujące się na tym obszarze drogi powiatowe Gołkowice Górne – Łazy Brzyńskie oraz Krużlowa Niżna – ul. Węgierska w Grybowie.

Do dotacji, która wynosi 80 procent mamy zabezpieczone w naszym budżecie 88 tysięcy złotych –  dodał Marek Pławiak. – W postępowaniu przetargowym wybrany został już wykonawca, który przystąpił do wykonywania dokumentacji.

Starosta wspomniał o projekcie złożonym na początku roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które starało się w PFRON o dofinansowanie nowej windy w budynku administracyjnym. Projekt został bardzo wysoko oceniony i uzyskał dofinansowanie w wysokości 41 tys. zł. Resztę, czyli 96 tys. zł, stanowić będą środki własne powiatu.

– Winda, która znajduje się obecnie w PCPR ma już dwadzieścia lat i jest w kiepskim stanie –  podkreślił Marek Pławiak. – Często ulega awariom, a przed dwoma laty była wyłączona z użytkowania przez trzy tygodnie. Podjęliśmy decyzję o montażu nowej windy w trosce o osoby niepełnosprawne i chore, które nie powinny mieć problemu z kontaktem z urzędnikami.

Starosta zapewnił, że bez opóźnień kontynuowane są roboty na największej powiatowej inwestycji, czyli rozbudowie Szpitala Powiatowego w Krynicy-Zdroju.

Wykonawca zakończył już montaż stolarki okiennej od strony południowej i rozpoczął prace przy elewacji zewnętrznej – informował starosta. – Obecnie realizowane są prace malarskie wewnątrz budynku. Co cieszy, w ostatnim czasie dyrektor szpitala podpisał umowę pożyczki z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR na przeszło 2,7 miliona złotych. Na dziś Fundusz przekazał placówce ponad milion złotych.

Zgodnie z harmonogramem realizowana jest też kolejna duża inwestycja związana z budową sali gimnastycznej oraz przebudową obiektu, do którego ma się przeprowadzić LO w Grybowie. Wykonawca kończy już konstrukcję dachu, zrobił też w 90 procentach instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne. Oddanie tej inwestycji zaplanowano na koniec pierwszego kwartału 2018 r.

Starosta wspomniał też o zakończeniu w okresie międzysesyjnym budowy nowego placu z kostki brukowej obok stadniny w Nawojowej (blisko 117 tys. zł), wybudowaniu parkingu przy Zespole Szkół Powiatowych w Piwnicznej-Zdroju (blisko 39 tys. zł) oraz ociepleniu elewacji budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie (56 tys. zł). Poinformował radnych o uruchomieniu dziś sygnalizacji świetlnej przed mostami w Witowicach i Rożnowie. Był to pomysł starosty, będący odpowiedzią na interwencje mieszkańców.

Na obu mostach dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, a nawet kłótni, gdy z obu stron jednocześnie chciały przejechać samochody – przypomniał Marek Pławiak. – Kierowcy spotykali się w połowie drogi i powstawał spór o to, który z nich ma się cofnąć. Dzięki sygnalizacji do podobnych sytuacji nie będzie już dochodzić. Jednocześnie bezpieczniejsi będą też piesi.

Podczas sesji radni zapoznali się również m.in. z informacją na temat stanu środowiska w powiecie w 2016 r., pozyskanych funduszach unijnych, a także ze szczegółowymi danymi dotyczącymi stanu przygotowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat do roku szkolnego 2017/18.

W sesji uczestniczył senator Stanisław Kogut.

Fot. Paweł Szeliga/Starostwo Powiatowe NS

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a