Info z rejonu

Nowa oczyszczalnia ścieków w Łącku już funkcjonuje

Opublikowano: Październik 10, 2019 o 6:52 am   /   przez   /   komentarze (0)

Końcem września został uruchomiony ciąg technologiczny oczyszczania ścieków na nowo wybudowanej oczyszczalni w Łącku. Aktualnie prowadzone są prace rozbiórkowe starej nieczynnej już oczyszczalni. Oczyszczalnia obsługuje sieć kanalizacyjną z m. Łącko, Czerniec, Kicznia, Zagorzyn. Wola Kosnowa, Wola Piskulina, a docelowo Zabrzeż i Maszkowice.

Przypomnijmy, że obiekt powstał w ramach projektu p.n. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt robót budowlanych związanych z budową oczyszczalni wynosi 16 162 200 zł.

Równocześnie w ramach ww. projektu trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży, której oddanie do użytkowania zaplanowano na I kwartał 2020 r. Wartość robót wg zawartej umowy wynosi  6 800 145 zł.

Na realizację tej inwestycji gmina pozyskała kwotę 20 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. Jest to ogromny sukces gminy ponieważ ww. kwota jest jednym z największych dofinansowań tego typu zadań w Małopolsce.

Budowa nowej oczyszczalni ścieków była konieczna, gdyż stan techniczny starego obiektu był bardzo zły, a ciąg technologiczny pracował na granicy możliwości technicznych już od kilku lat. Można również stwierdzić, że tylko dzięki zdecydowanym i skutecznym działaniom Urzędu Gminy powstał nowy obiekt spełniający wszystkie normy oczyszczania ścieków, co w rezultacie uchroniło gminę przed możliwą awarią systemu, a w konsekwencji ogromnymi karami finansowymi.

Bez realizacji tego zadania niemożliwe byłoby również planowanie dalszej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji.

UG Łącko

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a