Info z rejonu, Z ostatniej chwili

Nowym mostem na Popradzie tiry nie pojadą!

Opublikowano: 8 marca, 2016 o 8:01 am   /   przez   /   komentarze (1)

W październiku 2015 roku, w błysku fleszy otwarto nowo wybudowany transgraniczny most na Popradzie. Niestety. Tiry jeszcze długo nie będą mogły z niego korzystać. Powód jest prosty. Fatalny stan dróg po stronie Słowackiej, który nie pozwala na ruch samochodów powyżej 7,5 tony. Ich remont będzie możliwy dopiero po 2020 roku, kiedy pojawi się nowa perspektywa finansowania z Unii Europejskiej.

W tej sprawie interpelował Poseł Arkadiusz Mularczyk. Oto odpowiedź jaką otrzymał od wiceministra Jerzego Szmita.

(…) W odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 101, złożone przez pana Posła Arkadiusza Mularczyka w sprawie przejść granicznych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską, a Słowacją dla samochodów ciężarowych pow. 7,5 t, przedstawiam co następuje.

W powiecie nowosądeckim znajdują się dwa polsko-słowackie transgraniczne połączenia drogowe w ciągach dróg krajowych, tj.
– Piwniczna (DK 87) – Mniszek nad Popradem,
– Muszynka (DK 75) – Kurov.

Piwniczna – Mniszek nad Popradem

W dniu 23 listopada 2004 roku została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o budowie nowego połączenia drogowego i mostu granicznego przez rzekę Poprad w rejonie miejscowości Piwniczna i Mniszek nad Popradem. Zgodnie z nią za przygotowanie i budowę mostu granicznego odpowiedzialna była strona słowacka we współpracy ze stroną polską i przy jej finansowym udziale. Poza budową mostu, umowa zobowiązywała każdą ze stron do wybudowania dojazdu do mostu na swoim terytorium. Po stronie polskiej jako dojazd wykorzystano fragment drogi o długości 3,1 km, który po wybudowaniu mostu włączono w ciąg drogi krajowej nr 87.

Od otwarcia nowego mostu na rzece Poprad we wrześniu br. obowiązuje na nim ograniczenie ruchu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t, przy czym nie dotyczy ono autobusów. Ograniczenie to wprowadzono na zasadzie porozumienia zarządców dróg. Oznakowanie informujące o ograniczeniu dmc. do 7,5 t po stronie polskiej wynika tylko i wyłącznie ze złego stanu drogi na terytorium Słowacji i stanowi ujednolicenie oznakowania znajdującego się po stronie słowackiej.

Do połączenia drogowego od strony słowackiej prowadzi droga I klasy (odpowiednik drogi krajowej) nr 68, a od strony polskiej droga krajowa nr 87. Stan drogi po stronie słowackiej należy ocenić jako zły (ze względu na zły stan nawierzchni), natomiast po stronie polskiej jako dobry.

Z roboczych ustaleń z prac nad projektem umowy o połączeniach drogowych na polsko-słowackiej granicy państwowej wynika, iż strony dążą do zniesienia ograniczeń w ruchu pojazdów przez most między Piwniczną a Mniszkiem. Osiągnięcie tego celu zależeć będzie od planów inwestycyjnych obu stron. Strona słowacka, podczas rozmów ekspertów dotyczących transgranicznych połączeń drogowych, które odbyły się w Żylinie w dniu 15 czerwca 2015 r., poinformowała o planach modernizacji drogi na odcinku Mniszek – Stara Lubovna. Inwestycja ta planowana jest w następnej perspektywie finansowej (tj. po 2020 roku). W celu poprawy parametrów DK 87 pomiędzy Nowym Sączem a Piwniczną GDDKiA badała kilka wariantów przebudowy. Wszystkie spotkały się z protestami społecznymi. 2

Słowacja

Muszynka – Kurov

Po słowackiej stronie granicy obowiązuje ograniczenie tonażu do 7,5 t dopuszczalnej masy całkowitej zaś po stronie polskiej ograniczenie występuje wyłącznie na moście w miejscowości Tylicz (ok. 5 km od granicy). W sierpniu br. zwiększono nośność (zmniejszono ograniczenie) na moście w Tyliczu z 15 t do 30 t w celu usprawnienia ruchu pojazdów ciężarowych z kierunku Bardejowa i Preszowa do Polski. Powyższe poprzedzone było wykonaniem stosownej ekspertyzy stanu technicznego obiektu mostowego. Na moście wprowadzono ruch wahadłowy.

Do połączenia Muszynka – Kurov od strony słowackiej prowadzi droga III klasy nr 544005, a od polskiej droga krajowa nr 75. Stan drogi po stronie słowackiej jest zły, zaś po stronie polskiej dobry (przy czym ok. 15% jeszcze wymaga remontu). Na odcinku Krzyżówka – Tylicz – Muszynka występują lokalne zawężenia jezdni do 5,50 m szerokości. Szerokość jezdni po stronie słowackiej wynosi od 5 do 6 metrów.

W zakresie planów inwestycyjnych należy wskazać, że strona słowacka ma w planach przebudowę drogi III klasy nr 544005 w celu utworzenia połączenia dla ruchu ciężkiego. Po stronie polskiej zaś planowana jest przebudowa drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko-Nowy Sącz (49,4 km) w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-23 wraz z budową mostu w Kurowie. Na odcinku dk 75 Krzyżówka – Tylicz – Muszynka rozpatrywano nowe warianty przebiegu drogi (przebieg wszystkich w obszarze Natura 2000) przy czym wszystkie warianty spotkały się z protestami społecznymi.

Ponadto podkreślenia wymaga fakt, iż Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podejmuje stosowne kroki na rzecz uzyskania porozumienia ze stroną słowacką w zakresie otwarcia dla ruchu ciężkiego alternatywnych – dla Chyżnego i Barwinka – połączeń drogowych z Republiką Słowacką. Podczas spotkania ministrów transportu Polski i Słowacji w dniu 11 stycznia 2016 r. w Pradze strona polska podjęła inicjatywę w celu określenia harmonogramu prac nad rozbudową i rozwojem transgranicznych odcinków dróg. W związku z tym na marzec planowane jest podpisanie polsko-słowackiej deklaracji w sprawie współpracy przy rozwoju połączeń drogowych na polsko-słowackiej granicy państwowej, w której strony zadeklarują dołożenie starań w celu realizacji w najbliższych latach inwestycji drogowych na połączeniach drogowych pomiędzy oboma państwami – w tym Piwniczna – Mniszek oraz Muszynka – Kurov.

Z poważaniem,
Jerzy Szmit
Podsekretarz Stanu

Masz dla nas temat? Pisz na kontakt@starosadeckie.info

Jesteśmy też na Facebooku: Starosądeckie.info 

 

Komentarze

Komentarze (1)

  • 9 marca, 2016 o 5:07 pm Executioner

    A ja się bardzo cieszę. Ostatnia rzecz którą chciałbym zobaczyć to tiry jeżdżące doliną Popradu. Nie, dziękuję.

Możliwość komentowania wyłączona.

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"