Info z rejonu, Z ostatniej chwili

Obradowała komisja bezpieczeństwa

Opublikowano: 12 marca, 2021 o 7:49 am   /   przez   /   komentarze (0)

W Starostwie Powiatowym w Nowy Sączu odbyło się spotkanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. Ze względu na obostrzenia, komisja obradowała online.

Z szefami służb mundurowych i inspekcji spotkał się starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski i członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Edward Ciągło. Był również obecny kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Ryszard Wąsowicz.

Powołano Zespół ds. opracowania Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021 – 2024. W jego skład weszli: Edward Ciągło – członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, Adam Czerwiński – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, mł. Insp. Krzysztof Dymura – komendant KMP w Nowym Sączu, nadkom. Waldemar Górowski – naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Nowym Sączu, st. bryg. Waldemar Kuźma – komendant KM PSP w Nowym Sączu, bryg. Marian Marszałek – naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KMP w Nowym Sączu, Mateusz Migacz – Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowego Sącza, Iwona Mularczyk – przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza, Ryszard Poradowski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego, Krzysztof Setlak (przewodniczący) – dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowego Sącza, Ryszard Wasiluk – szef sądeckiej Straży Miejskiej, Ryszard Wąsowicz – kierownik PCZK.

Członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniami z realizacji zadań w 2020 roku przedstawionych przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowym Sączu, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nowym Sączu, Komendę Straży Miejskiej w Nowym Sączu, Komendę Straży Miejskiej w Krynicy Zdroju i Komendę Straży Gminnej w Chełmcu.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"