Info z rejonu, Z ostatniej chwili

Park Nawojowski w Nowym Sączu – trwa zbieranie podpisów pod petycją

Opublikowano: 12 stycznia, 2021 o 10:01 am   /   przez   /   komentarze (0)

Pojawił się pomysł aby w Nowym Sączu powstał nowy park. Chodzi o teren zlokalizowany przy ulicy 29 listopada, pomiędzy Szkołą Podstawową nr 15 a blokami STBS.

Trwa zbiórka podpisów wspierających inicjatywę. Petycja dostępna jest na stronie internetowej https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sparwie_utworzenia_parku_nawojowskiego_w_nowym_sczu 

Fundacja Nowe Kierunki rozpoczęła nową akcję zatytułowaną „Urządźmy Park Nawojowski”. Wolontariusze Fundacji Nowe Kierunki chcą, aby w Nowym Sączu powstał nowy park. Ich zdaniem idealnym terenem do stworzenia takiego miejsca rekreacji i wypoczynku, są działki pomiędzy Szkołą Podstawową numer 15 przy ulicy 29 Listopada, a osiedlem mieszkaniowym zarządzanym przez Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W tej sprawie Zarząd Fundacji wystąpił już do Wojewody Małopolskiego oraz poinformował m.in. Prezydenta Nowego Sącza.

Działki wystarczy oczyścić z samosiejek, wybudować kilka alejek, zamontować latarnie, ławki oraz kosze na śmieci i zyskujemy wspaniały park – podkreśla Joanna Nogal – Gromala, prezes Fundacji Nowe Kierunki. Obecnie teren jest niezagospodarowany. Na działce znajdują się pozostałości po dawnej zabudowie, przy których często spotykają się chuligani i miłośnicy tanich trunków. Co więcej, zaniedbane drzewa mogą stanowić zagrożenie dla osób tam przebywających. Dziś teren nie zachęca do odwiedzin, a po zagospodarowaniu może być idealnym miejscem do wypoczynku, miejscem na rodzinne spacery, czy poranny jogging. Tym bardziej, że w usytuowanych tuż obok blokach mieszka około 3 tysiące osób.

Działki, które wybrali aktywiści pod inwestycję należą do Skarbu Państwa, dlatego w pierwszej kolejności wystąpili do Wojewody Małopolskiego z zapytaniem, czy odda je w posiadanie Miastu Nowy Sącz w zamian za urządzenie na nich parku. Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, kolejnym krokiem będzie prośba do Władz Nowego Sącza, by przejęły teren. O krokach Fundacji zostali już poinformowani: prezydent Ludomir Handzel, Przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk oraz wszyscy parlamentarzyści z południa Małopolski.

W piśmie wolontariusze zaznaczają, że w Nowym Sączu poza Parkiem Strzeleckim, który jest obecnie rewitalizowany i Plantami Miejskimi, nie ma żadnego innego dużego parku, z którego mogliby korzystać mieszkańcy miasta. Wynika to przede wszystkim z położenia Nowego Sącza w niewielkiej kotlinie, bardzo mocno zurbanizowanej, co przekłada się na niewielką ilość wolnych przestrzeni stanowiących mienie gminy, które można byłoby wykorzystać na cele rekreacyjne, w tym parkowe. – Wiele terenów wolnych od wszelkiej zabudowy przestrzennej należy do Skarbu Państwa, stąd nasza propozycja – mówi Joanna Nogal – Gromala. – Poza tym chcemy ten kawałek miasta uratować przed zabudową. Niestety, ale w polskich miastach ubywa zieleni. Znikają skwery czy trawniki, a na ich miejscu budowane są parkingi lub bloki mieszkalne. Tymczasem parki są miejscami, gdzie mieszkańcy mogą odpocząć od problemów dnia codziennego. Drzewa schładzają otoczenie, tłumią hałas, a także walczą ze smogiem. Naszym zdaniem samorządy powinny stawiać na tworzenie nowych miejsc zielonych i będziemy się starać, by takich miejsc przybywało w Nowym Sączu.

Pod petycją w sprawie utworzenia Parku Nawojowskiego na portalu https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sparwie_utworzenia_parku_nawojowskiego_w_nowym_sczu w ciągu doby podpisało kilkadziesiąt osób. Wśród nich jest Magdalena Matusik, matka trojga dzieci, mieszkanka osiedla przy ulicy 29 Listopada, która dołączyła ostatnio do grona wolontariuszy Fundacji Nowe Kierunki. – Nasze osiedle cały czas się rozwija. Przybywa bloków i mieszkańców, ale brakuje miejsca rekreacji z prawdziwego zdarzenia. Taki park byłby dla wielu rodzin świetnym terenem do spacerowania z dziećmi. Również dla seniorów byłoby to dobre miejsce do wypoczynku w cieniu drzew. Zyskałaby też szkoła i uczniowie, nasze dzieci. Przedszkolaki mógłby przecież wychodzić na spacery do pobliskiego parku. Dziś natomiast ten teren nie zachęca do odwiedzin. Spotykają się tam chuligani. Czasami dochodzi do bójek i jest pełno porozbijanego szkła oraz porozrzucanych śmieci. Czas to zmienić.

Wolontariusze Fundacji są świadomi, że urządzenie Parku Nawojowskiego będzie kosztowne. Jak jednak podkreślają, jest mnóstwo programów, z których Urząd Miasta oraz sama organizacja mogą starać się o pozyskanie pieniędzy na budowę całej infrastruktury parkowej.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a