Info z rejonu

Podegrodzie. Harmonogram wywozu śmieci na 2019 rok

Opublikowano: Luty 12, 2019 o 8:18 am   /   przez   /   komentarze (0)

Worki żółte przeznaczone są na plastik, metal oraz odpady wielomateriałowe. Zaliczamy do nich np.: plastikowe butelki po napojach, pojemniki po kosmetykach, chemii gospodarczej, kartony po mleku, czy sokach (tzw. opakowania wielomateriałowe). Do worków tych należy również wrzucać folie z opakowań, naczynia jednorazowe, worki, reklamówki, torby plastikowe oraz opakowania metalowe (kapsle, zakrętki, drobny złom żelazny i metale kolorowe).

Worki zielone przeznaczone są na szkło kolorowe i białe. Umieszczamy w nich np. szklane butelki, słoiki oraz szklane opakowania po kosmetykach.
Worki niebieskie przeznaczone są na papier, np.: gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, książki. Ponadto umieszczamy w nich opakowania papierowe, kartony, tekturę, jak również worki papierowe.

Worki brązowe przeznaczone są na odpady ulegające biodegradacji (np.: odpady kuchenne) oraz odpady zielone stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych (ogrodów, parków, cmentarzy i targowisk).

Worki na odpady zmieszane – inne niż na odpady segregowane, o odpowiedniej grubości i wytrzymałości np.: koloru czarnego. Należy do nich wrzucać wszystkie odpady pozostałe po segregacji. Odpady zmieszane to np.: popiół, pampersy, zmiotki, zużyte środki higieniczne, zanieczyszczone opakowania, itp.

Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych odbywać się będzie na indywidualne zgłoszenie mieszkańców, zgodnie z Uchwałą nr III/23/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie (nieodpłatny odbiór do 2,2 m3
rocznie).

W ramach comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dodatkowo przykazywać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Podegrodziu, takie frakcje odpadów jak np.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony w limicie 10 szt./rok, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, a także odpady o walorach surowców wtórnych (szkło, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne).

Ponadto w ramach uiszczanej co miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Podegrodzie, przewidziano dwie zbiórki odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych sołectwach, w ciągu jednego roku. Odpady te będą indywidualnie dostarczane i umieszczane przez właścicieli nieruchomości do kontenerów, które na czas zbiórki (jednodniowa akcja) będą podstawione w ilości co najmniej 1 pojemnik na każde sołectwo.

Odpady segregowane i zmieszane (z wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz opon) można oddawać bez ograniczeń ilościowych oraz dodatkowych opłat.

Gminny Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) usytuowany jest na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Podegrodziu. Punkt ten jest czynny 1 raz w tygodniu w każdy poniedziałek w godzinach od 12:00 do 20:00 w okresie od kwietnia do września oraz w godzinach od 9:00 do 17:00 w okresie od października do marca.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a