Info z rejonu

Powstanie nowa oczyszczalnia ścieków w Kadczy

Opublikowano: Grudzień 9, 2019 o 7:55 am   /   przez   /   komentarze (0)

5 grudnia br. Gmina Łącko reprezentowana przez Wójta Gminy Pana Jana Dziedzinę oraz Skarbnika Gminy Panią Edytę Marczyk zawarła umowę z firmą INSTALBUD  z siedzibą w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Kadcza.

Inwestycja będzie realizowana w systemie „projektuj i buduj”, termin oddania do użytkowania obiektu ustalono na dzień 31.12.2021r. Wartość planowanych do wykonania robót ustalono w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe  na kwotę 4 846 200zł z czego 3 349 000 zł to dofinansowanie, które gmina pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Równocześnie powołana przez Wójta Komisja Przetargowa prowadzi postępowanie którego celem jest wyłonienie wykonawcy robót dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w m. Kadcza. W prowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania złożono 11 ofert, wartość ich zamyka się w przedziale 19 520 000 – 9 780 000 zł. Jednym z kryteriów oceny ofert jest okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty.

UG Łącko

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a