Info z rejonu

Przebudowa, która otworzyła Ptaszkową na świat

Opublikowano: 13 października, 2019 o 8:17 am   /   przez   /   komentarze (0)

– Ten wiadukt to nasze okno na świat – mówili mieszkańcy Ptaszkowej, dziękując za zrealizowanie inwestycji, o którą zabiegali od blisko 20 lat.

Z mieszkańcami spotkali się starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski i radny Antoni Poręba – przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego. Obecny był także poseł Józef Leśniak.

Bez jego osobistego zaangażowania tej ważnej inwestycji prawdopodobnie nie udałoby się zrealizować – podkreśla Antoni Poręba. – Jeszcze jako radny powiatowy składał interpelacje w tej sprawie, potem zabiegał o przebudowę wiaduktu jako poseł.

Radny Antoni Poręba także od lat starał się o otwarcie tego drogowego okna na świat dla Ptaszkowej – największej wsi w gminie Grybów. Wspierały go w tym Zarząd i Rada Powiatu Nowosądeckiego.

Wcześniej pod wiaduktem nie mogły przejechać ciężarówki, autobusy czy straż pożarna – opowiada sołtys Ptaszkowej Marian Kruczek. – Kobiety z dziećmi w panice pokonywały wąską drogę, by nie potrącił ich samochód. To było koszmarne, niebezpieczne miejsce.

Przed przebudową szerokość drogi pod wiaduktem wynosiła niecałe cztery metry. Obecnie szosa jest trzykrotnie szersza. W perspektywie jest też budowa chodnika, który dodatkowo poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Powiat wykona go, dzieląc się kosztami po połowie z gminą.

– Cieszę się, że udało się doprowadzić to przedsięwzięcie do końca, ale już myślę o kolejnych drogowych inwestycjach – mówi starosta Marek Kwiatkowski. Przypomina, że w tym roku tylko ze źródeł zewnętrznych powiat pozyskał 30 mln zł na poprawę infrastruktury drogowej, a same nakłady na ten cel, uwzględniając wkład własny, przekroczą znacząco 40 mln zł.

Polska to nie tylko wielkie drogowe inwestycje, ale też te powiatowe, służące mieszkańcom Sądecczyzny, naszej małej ojczyzny – zauważył poseł Józef Leśniak.

Dodajmy, że w Ptaszkowej powiat wziął na siebie ciężar remontu drogi, wykonania dokumentacji technicznej i uzyskania niezbędnych pozwoleń. Natomiast przebudowę wiaduktu sfinansowała spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, przeznaczając na ten cel 6 mln zł.

Fot. Paweł Szeliga

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a