Info z rejonu

Rada Powiatu Nowosądeckiego obradowała online

Opublikowano: 1 maja, 2020 o 9:27 am   /   przez   /   komentarze (0)

Wczorajsza sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego, ze względu na epidemię koronawirusa, wyglądała inaczej niż zwykle. Radni łączyli się z przewodniczącym Rady Romanem Potońcem i starostą Markiem Kwiatkowskim online korzystając z tabletów. Obrady były transmitowane, tak jak zwykle, więc każdy mógł je obejrzeć.

Radni otrzymali pakiet dokumentów na tablety. Przed sesją odbyły się także spotkania w komisjach – również na zasadzie wideokonferencji.
Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski poinformował radnych m.in. o zakończeniu prac projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Marcinkowicach. Wykonawcą projektu była firma ARS Autorska Pracownia Projektowa Manecki z Krakowa, a koszt prac projektowych to 95 940 złotych. Jest już prawomocne pozwolenie na budowę. Kosztorysowa wartość robót budowlanych wynosi 14.648.317 złotych. W najbliższych dniach zostanie złożony wniosek do Ministerstwa Sporu i Turystyki o przyznanie dotacji w kwocie 5.000.000 złotych.

Równocześnie Powiat przystąpił do realizacji kolejnej inwestycji – przebudowy boiska sportowego wraz z budową oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju. Wykonawcą robót jest BUD-MAT z Krynicy. Koszt realizacji 284.725,53 zł. Cały zakres robót zostanie wykonany do 14 lipca 2020 r.

Władze Powiatu złożyły do Regionalnego Programu Operacyjnego projekt „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego”. Projekt polega na wykonaniu modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół im. Św. Kingi w Łącku oraz części budynku warsztatów w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Grybowie, w celu uzyskania efektu głębokiej termomodernizacji. Wartość projektu 1 187 682,82zł, możliwość dofinansowania 60%. Obecnie trwa ocena merytoryczna.

W połowie kwietnia zostały złożone dwa projekty w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”. Dotyczą przebudowy boiska sportowego przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju (wartość inwestycji 285 725,53 zł, dofinansowanie 200 000,00 zł) oraz przebudowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie (szacowana wartość inwestycji 466.000,00 zł, dofinansowanie 200 000,00 zł).

Podczas sesji, starosta poinformował również o zakończonych i trwających remontach prowadzonych na drogach powiatowych: a także o ilości zakupionych maseczek, kombinezonów i środków dezynfekcyjnych m.in. dla Szpitala Powiatowego w Krynicy-Zdroju, Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, strażaków i policjantów. Podziękował też za pracę wszystkim służbom.

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Programu Naprawczego Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu i podjęli uchwałę o zmianach w statucie SPR.

Podjęli uchwałę w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Tęgoborzy ul. Św. Floriana 23 i rozwiązania Zespołu, w związku z brakiem naboru w latach 2018-2019. Głosowali także nad przyznaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"