Info z rejonu, Z ostatniej chwili

Ruszył nabór do konkursów „SĄDECKIE”

Opublikowano: 25 stycznia, 2020 o 11:11 am   /   przez   /   komentarze (0)

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłosił właśnie otwarte konkursy ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych w 2020 r. Można też już zgłaszać kandydatów do udziału w pracy w komisji konkursowej.

Komisje zostaną powołane do oceny ofert we wszystkich konkursach (https://nowosadecki.pl/pl/ruszyl-nabor-do-konkursow-sadeckie):

– KULTURALNE SĄDECKIE,
– SPORTOWE SĄDECKIE,
– ZDROWE SĄDECKIE,
– EKO SĄDECKIE,
– BEZPIECZNE SĄDECKIE,
– KOCHAM SĄDECKIE,
– SREBRNE SĄDECKIE.

Komisje konkursowe do opiniowania ofert będą działać na zasadach określonych w Programie Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020 oraz w Regulaminie określającym zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie ciągłym (przez cały rok). W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób biorących udział w konkursie.

Zgłoszenia do komisji należy składać poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go pocztą lub e-mailem w terminie do 3 lutego 2020 r. na adres:

Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: ngo@nowosadecki.pl

Szczegółowe informacje pod nr tel. 18 41 41 832.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"