Info z rejonu, Z ostatniej chwili

Ruszyły prace remontowe w nowym Komisariacie Policji

Opublikowano: 14 listopada, 2015 o 2:33 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Rozpoczęto roboty budowlane po zlikwidowanym Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu. Będzie w nim funkcjonował Komisariat Policji – Centrum. Całkowity koszt modernizacji, zgodnie z dokumentacją oszacowano na kwotę około 6, 5 mln zł.

13 listopada Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu insp. Marek Rudnik przekazał teren budowy  przy ulicy I Pułku Strzelców Podhalańskich pod prace remontowo-adaptacyjne. W obiekcie usytuowanym na terenie KOSG trwają obecnie prace zmierzające do utworzenia  nowego komisariatu Policji. Realizacja kolejnego etapu jest możliwa dzięki uzyskaniu kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonawczej, która stanowi podstawę do rozpoczęcia inwestycji. Prace wykonywane przez podmiot wyłoniony w trybie przetargowym, będą polegały na wymianie stolarki okiennej i odbędą się zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków. Szacowany koszt tego przedsięwzięcia to kwota 250 tys. zł i pokrywana będzie  ze środków finansowych przekazanych przez Władze Miasta Nowego Sącza na Fundusz Wsparcia Policji .

Utworzenie komisariatu w centrum miasta i tym samym łatwiejsza dostępność obiektów policyjnych  dla mieszkańców stanowi priorytet sądeckiej komendy od 2014 roku.

W tym czasie podjęto szereg działań zmierzających do realizacji tego celu. Jednym z nich było m.in. przejęcie od śląsko-małopolskiego oddziału straży granicznej zaplecza warsztatowo-naprawczego pojazdów, usytuowanego przy ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich i uruchomienie w nim okręgowej stacji kontroli pojazdów wraz z przeniesieniem stanowisk mechaników z ul. Grottgera 50.

Kolejne działania skupiały się na pozyskaniu środków na wykonanie prac dostosowawczych, modernizacyjnych i remontowych. Jedno z wielu takich spotkań odbyło się m.in. 17 sierpnia 2015  podczas wizyty  Minister MSW w Nowym Sączu. Podczas  spotkania Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu insp. Marek Rudnik zapoznał panią Teresą Piotrowską z realizowanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi na rzecz Policji w których finansowo ma udział  również ministerstwo. Pani minister odwiedziła teren na którym znajduje się budynek w którym docelowo, po modernizacji powstanie  Komisariat Policji Centrum. Komendant przedstawił na jakim etapie znajdowała się  policyjna inwestycja i informował o planowanym czasie zakończenia  kolejnych etapów.

Utworzenie nowego komisariatu  nie tylko przybliży funkcjonariuszy do mieszkańców  ale także usprawni pracę jednostki.

 

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"