Info z rejonu

Skontrolowali wszystkie escape-roomy w Małopolsce

Opublikowano: Styczeń 9, 2019 o 8:07 am   /   przez   /   komentarze (0)

W związku z tragedią, która miała miejsce w Koszalinie, służby rozpoczęły ogólnopolskie kontrole obiektów typu „escape room”. Wyniki kontroli Państwowej Straży Pożarnej w Małopolsce zostały dziś przedstawione na briefingu prasowym, w którym uczestniczyli m.in. wojewoda małopolski Piotr Ćwik i małopolski komendant wojewódzki PSP nadbgryg. Stanisław Nowak.

Ta tragedia, która wydarzyła się w piątek w Koszalinie, to ogromny ból, jaki czują teraz rodzice, ale i mieszkańcy Koszalina. To wielka strata, która dotknęła wszystkich, nas też. Wzbudziła w nas wiele emocji i współczucia dla rodzin i dla wszystkich bliskich. Solidaryzujemy się w bólu, żałobie z wszystkimi tymi, którzy tej straty doświadczyli, ale jednocześnie podejmujemy działania, które zostały przez ministra spraw wewnętrznych i administracji określone jako działania, które powinny być podjęte w trybie natychmiastowym – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Kontrola Straży Pożarnej

Na polecenie ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego, w całym kraju trwają kontrole Straży Pożarnej w lokalach oferujących zabawę w escape roomach. Na terenie województwa małopolskiego, jak dotąd, strażacy zlokalizowali 43 tego typu obiekty, z czego kontroli poddano 42. Stwierdzono 240 nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Łącznie 19 lokali było użytkowanych w sposób niezgodny z przeznaczeniem obiektu. Dla 14 obiektów wydano decyzje o zakazie eksploatacji. W przypadku siedmiu – nałożono mandaty karne.

Łączna liczba zidentyfikowanych lokali 43
Liczba skontrolowanych lokali 42
Łączna liczba nieskontrolowanych lokali z uwagi na brak ich udostępnienia do kontroli, pomimo podjęcia działań w tym zakresie przez PSP (w tym z uwagi na ich działalność sezonową) 1
Łączna liczba nieskontrolowanych lokali z uwagi na ich działalność sezonową 1
Łączna liczba lokali z nieprawidłowościami z zakresu ochrony
przeciwpożarowej
42
Łączna liczba lokali, dla których wydano decyzje o zakazie
eksploatacji
14
Łączna liczba stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej (ogółem) 240
Łączna liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie warunków ewakuacji 83
Łączna liczba wydanych grzywien w drodze mandatów karnych 7

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w obszarze warunków ewakuacji:

–  brak wyposażenia budynku w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu,

– przekroczenie o 100% dopuszczalnej długości drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku dojścia ewakuacyjnego,

– występowanie na drogach ewakuacyjnych wykładziny podłogowej oraz okładzin ściennych z materiału łatwo zapalnego,

– brak oznakowania dróg ewakuacyjnych znakami zgodnymi z Polską Normą,

– zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie,

– składowanie materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych oraz lokalizowanie przedmiotów zawężających szerokość drogi ewakuacyjnej poniżej wartości
określonych w przepisach techniczno-budowlanych,

– brak wyposażenia dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym w oświetlenie awaryjne i zapasowe,

– występowanie drzwi  podnoszonych na drodze ewakuacyjnej,

– występowanie schodów zabiegowych jako jedynej drogi ewakuacyjnej.

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w obszarze wymagań ochrony przeciwpożarowej niedotyczących warunków ewakuacji:

– nieokazanie do wglądu protokołów z badań okresowych instalacji użytkowych
i urządzeń przeciwpożarowych,

– brak wyposażenia lokalu w hydranty wewnętrzne 25,

– brak wyposażenia obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

– brak doprowadzenia drogi pożarowej do budynku.

Zintensyfikowane kontrole prowadzi też Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a