Info z rejonu

Starosta członkiem Zarządu Związku Powiatów Polskich

Opublikowano: 6 lutego, 2015 o 10:38 am   /   przez   /   komentarze (0)

Starosta nowosądecki Marek Pławiak został wybrany na członka Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Zgromadzenie Ogólne ZPP obraduje właśnie w Ossie.

Po raz pierwszy w historii ZPP, Sądecczyzna jest tak mocno reprezentowana. To niewątpliwie docenienie jej roli, również przy tworzeniu Związku Powiatów Polskich. Trzeba też pamiętać, że z inicjatywy władz samorządowych naszego regionu, w 2007 roku na błoniach starosądeckich, na mocy dokumentu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentu ogłoszono św. Kingę Dziewicę Patronką Samorządców w Polsce.

Związek reprezentuje interesy powiatów w Polsce.

Do kompetencji Zarządu należy między innymi: prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Związku, wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego, przygotowanie projektów dokumentów programowych, przygotowanie projektu budżetu Związku oraz występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów.

Trochę historii:

Związek Powiatów Polskich został powołany przez samorządowców. Skupia 316 powiatów i miast na prawach powiatów.

W Polsce jest 380 powiatów, w tym 66 to miasta na prawach powiatu, a 314 to powiaty.

W dniach 26 i 27 lutego 1999 roku w Nowym Sączu odbyło się Zebranie Założycielskie Związku Powiatów Polskich (które było właściwie restytucją Związku po 60 latach).

17 marca 1999 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wpisał do rejestru stowarzyszenia pn. Związek Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie.

28 maja 1999 roku odbyło się I Zgromadzenie Ogólne ZPP, które dokonało wyboru pierwszych władz statutowych Związku. Sekretarzem generalnym ZPP jest wywodzący się z Ziemi Sądeckiej Rudolf Borusiewicz.

 

źródło: Starostwo Powiatowe Nowy Sącz


Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a