Info z rejonu

Szlak na Kobylniczy Wierch nową atrakcją Sądecczyzny?

Opublikowano: 1 grudnia, 2023 o 7:57 am   /   przez   /   komentarze (0)

Zwiększenie potencjału tutystycznego Sądecczyzny w aspekcie wykorzystania istniejącej sieci szlaków i dróg leśnych na trasie Łosie-Jaworzyna-Muszyna było tematem spotkania – debaty przedstawicieli Lasów Państwowych, samorządowców, Fundacji Pomyśl o Przyszłości i Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych. Spotkanie zostało zorganizowane przez starostę nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego z inicjatywy prezesa firmy FAKRO Pana Ryszarda Florka oraz w uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Panem Pawłem Szczygłem.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli nadleśnictw, samorządów lokalnych z terenu Sądecczyzny, organizacji pozarządowych, uczestniczyła także Sekretarz Powiatu Justyna Tokarczyk. Rozmawiano o dotychczasowych doświadczeniach w zakresie udostępnienia turystycznego szlaku prowadzącym z Łosia na Kobylniczy Wierch. Przebiega on przez lasy, znajdujące się na obszarze trzech gmin – Łabowa, Krynica-Zdrój i Muszyna.

Inicjatywa sprowadza się do pełniejszego przystosowania tego szlaku do potrzeb turystów pieszych i rowerzystów, a zimą także amatorów narciarstwa biegowego – wyjaśnia prezes zarządu firmy Fakro Ryszard Florek. – Co istotne, przedsięwzięcie nie ma charakteru komercyjnego. Przyczyni się natomiast do wzmocnienia oferty turystycznej regionu.

Ten argument jest istotny dla starosty Marka Kwiatkowskiego, który podkreśla, że samorządy winny wspierać działania związane z promocją Sądecczyzny, posiadającej wyjątkowy potencjał turystyczny, co przekłada się na wzrost zamożności mieszkańców.

Mamy swój wkład w tej dziedzinieprzypomniał starosta Marek Kwiatkowski. Tylko w tej kadencji wybudowaliśmy 150 kilometrów dróg, inwestując w rozwój infrastruktury drogowej 300 milionów złotych. A drogi to lepsza dostępność Sądecczyzny także dla turystów. Trzeba im zapewnić możliwie szeroką ofertę aktywnego wypoczynku w naszym regionie.

– W przypadku omawianego szlaku, który przebiega przez tereny Lasów Państwowych możemy mówić wyłącznie o przystosowaniu istniejącego szlaku dla ruchu turystycznego bez ingerencji w środowisko, ale z wykorzystaniem infrastruktury leśnej – wyjaśnia Paweł Szczygieł – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. – Lasy są otwarte dla mieszkańców i turystów, mając więc na uwadze duży potencjał turystyczo-rekreacyjny naszych lasów chcemy w sposób zrównoważony włączać się jako leśnicy aby w odpowiedzialny sposób właściwie udostępniać także w takim zakresie. Co dostrzega coraz większa liczba amatorów aktywnego wypoczynku.

Uczestnicy spotkania ustalili, że potrzebna jest dalsza współpraca i przygotowanie swego rodzaju założeń, które dadzą szansę na optymalne bezpieczne dla turystów i środowiska przyrodniczego korzystanie z leśnych terenów Beskidu Sądeckiego.

– Wszystkim nam chodzi o to, by nie tworzyć niepotrzebnych barier, omijać przeszkody i zrobić krok do przodu w zakresie poszerzania oferty turystycznej Sądecczyzny – podkreśla starosta Marek Kwiatkowski.

Fot. Paweł Szeliga

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"