Info z rejonu, Z ostatniej chwili

Uczą, jak dbać o las

Opublikowano: 4 czerwca, 2018 o 7:40 am   /   przez   /   komentarze (0)

50 lat kończy właśnie w Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju prowadzony przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie. 

Na ręce Rektora Uniwersytetu Rolniczego profesora Włodzimierza Sadego składam serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 50-lecia Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju – mówił starosta nowosądecki Marek Pławiak. – To miejsce niezwykle ważne dla naszego regionu. Zakład jest placówką naukową pozwalającą nie tylko na kształcenie studentów, ale również popularyzację wiedzy przyrodniczej wśród lokalnej społeczności. Proszę Pana Rektora o przekazanie gratulacji wszystkim pracownikom Leśnego Zakładu Doświadczalnego z życzeniami dalszego rozwoju naukowo-badawczego, realizacji planów życiowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Starosta przyznał Złote Jabłko Sądeckie profesorowi Włodzimierzowi Sademu oraz Józefowi Bogaczowi – dyrektorowi Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju. Do tego ostatniego skierował także list okolicznościowy. Czytamy w nim m.in.: „Wszystkim pracownikom gratuluję wspaniałego jubileuszu, jakim jest 50. rocznica utworzenia Waszej Placówki. Przez ten czas na stałe wpisaliście się w życie regionu, wdrażając nowoczesne sposoby gospodarowania lasami w terenach górskich. Korzystają z nich nie tylko studenci. Z powodzeniem prowadzicie także działania upowszechniające wiedzę przyrodniczą wśród mieszkańców i turystów przebywających na Sądecczyźnie. Panu Dyrektorowi i wszystkim Pracownikom życzę, by Zakład nadal promieniował wiedzą i doświadczeniem, służył polskiej gospodarce leśnej, a także był miejscem realizacji Waszych planów życiowych i naukowych”.

Zebrani, wśród których byli m.in. burmistrz Krynicy-Zdroju Dariusz Reśko, sekretarz Muszyny Katarzyna Rymarczyk-Wajda oraz szefowie poszczególnych wydziałów UR i pracownicy LZD, odsłonili tablicę upamiętniającą Wiktora Czekońskiego – dyrektora LZD Krynica i wysłuchali wykładu prof. dr. hab. Janusza Sowy „50 lat gospodarczej, dydaktycznej i naukowej działalności LZD Krynica”. Zasłużonym wręczono odznaki „Za wybitne zasługi dla uczelni”.

Starostwo Powiatowe

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"