Info z rejonu, Z ostatniej chwili

Ważna informacja dla użytkowników hulajnóg elektrycznych

Opublikowano: 22 września, 2022 o 6:57 am   /   przez   /   komentarze (0)

W związku z tym, że do Straży Miejskiej w Nowym Sączu zgłaszane są interwencje dotyczące hulajnóg stojących, a częściej leżących, na chodnikach, drogach rowerowych w sposób utrudniający ruch i stwarzający zagrożenie dla pieszych czy rowerzystów uprzejmie informujemy, że przepisy jasno określają sposób korzystania z tego typu urządzeń.

Zgodnie z art.47 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.) pozostawienia m.in. hulajnogi elektrycznej na chodniku jest dopuszczalne jedynie w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

  •  hulajnoga elektryczna musi być ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,
  •  hulajnoga elektryczna musi być ustawiona równolegle do krawędzi chodnika,
  •  szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych musi być, nie mniejsza niż 1,5 m.


W nowelizacji ustawy wskazano też wysokość opłat za usunięcie z drogi hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego. Pojazdy te mogą zostać usunięte z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia ich w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi może wydać policjant lub strażnik gminny (miejski).


W przypadku niedostosowania się do powyższych przepisów hulajnogi będą odholowywane na koszt właściciela.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"