Info z rejonu

Zanieczyszczone powietrze w Nowym Sączu

Opublikowano: 30 grudnia, 2014 o 7:31 am   /   przez   /   komentarze (0)

Jak opublikowała w raporcie Najwyższa Izba Kontroli, Kraków i Nowy Sącz są w czołówce polskich miast, w których przekraczane są limity zanieczyszczeń powietrza.

Kontrole przeprowadzono w pięciu województwach – małopolskim, mazowieckim, opolskim, śląskim i pomorskim.

Najgorzej w Polsce wypadły Kraków (limity przekroczone były przez 150 dni w roku) oraz Nowy Sącz (limity przekroczono przez 126 dni w roku)

W swoim raporcie NIK potwierdza, że największym problemem dla jakości powietrza w Polsce jest zbyt duże stężenie pyłu zawieszonego (PM10 i PM2,5) oraz benzo(a)pirenu (B(a)P). Wysokie stężenie pyłu zawieszonego powoduje i pogłębia choroby płuc i układu krążenia. Z kolei benzo(a)piren jest związkiem silnie rakotwórczym. W 2013 r. najwyższe stężenie B(a)P odnotowano w Nowym Sączu – limity przekroczone jedenastokrotnie. Z kolei w czterech miastach (Kraków, Nowy Sącz, Katowice i Dąbrowa Górnicza) przekroczone zostało średnioroczne stężenie PM10.

Z raportu NIK wynika również, że w latach 2009-2012 główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 (od 82 proc. do 92,8 proc.) była tzw. niska emisja, pochodząca z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Pozostałe przyczyny to zanieczyszczenia komunikacyjne (od 5,4 do 7 proc.) i przemysłowe (od 1,8 do 9 proc.)

NIK stwierdziła, że tylko sejmik województwa małopolskiego – jako pierwszy i jedyny w kraju – skorzystał z przysługujących mu uprawnień i wprowadził ograniczenia dotyczące rodzajów paliw, których można używać na obszarze Krakowa do ogrzewania domów i mieszkań. NIK podaje również województwo małopolskie jako przykład dobrego przygotowania Programu ochrony powietrza.

Ogólne wnioski z kontroli NIK nie są optymistyczne – mimo że miasta wydawały olbrzymie sumy na walkę z zanieczyszczeniami powietrza, jego jakość poprawiła się tylko nieznacznie. Za niedotrzymanie standardów jakości powietrza określonych w unijnej dyrektywie Polska może otrzymać nawet 4 mld zł kary.

Raport NIK znajdziecie tu: http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-ochronie-powietrza-przed-zanieczyszczeniami.html

źródło: malopolskie.pl

fot.wiadomosci.wp.pl

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"