Info z urzędu

Burmistrz Starego Sącza ogłasza konkurs ofert…

Opublikowano: Maj 12, 2019 o 8:39 am   /   przez   /   komentarze (0)

Burmistrz Starego Sącza ogłasza konkurs ofert…

…na wspieranie realizacji w 2019 roku zadań publicznych Gminy Stary Sącz przez organizacje pozarządowe w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu (w godzinach pracy urzędu) lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz w terminie od dnia 11 maja 2019 roku do dnia 31 maja 2019 roku.

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a