Info z urzędu

Burmistrz zaprasza organizacje pozarządowe

Opublikowano: 5 lutego, 2015 o 5:34 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Burmistrz Starego Sącza zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Miasta i Gminy Stary Sącz na spotkanie, które odbędzie się w dniu 10 lutego 2015 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

Na spotkaniu zostanie przedstawiony projekt „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych.” W trakcie spotkania zostaną omówione:
• Założenia programu;
• Diagnoza potencjału w zakresie współpracy JST-NGO;
• Narzędzia współpracy finansowej JST-NGO wskazane do realizacji w ramach realizowanego przedsięwzięcia;
• „Program współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 

 

UM

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"