Info z urzędu, Z ostatniej chwili

Jak dostać 500 zł na dziecko? Wyjaśniamy!

Opublikowano: 14 lutego, 2016 o 1:50 pm   /   przez   /   komentarze (3)

Kto otrzyma 500 zł na dziecko? Gdzie i kiedy można złożyć wniosek? Jak go wypełnić? I jakie dokumenty trzeba dostarczyć? Na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć. Zatem do dzieła.

Wniosek możesz złożyć od 1 kwietnia 2016 roku. Do programu możesz przystąpić w każdej chwili. Jeżeli złożysz wniosek do 30 czerwca br., dostaniesz wyrównanie za pierwsze trzy miesiące tego roku. Wypełniony wniosek składasz w Ośrodku Pomocy Społecznej (tam gdzie ubiegasz się między innymi o świadczenia rodzinne)

Jakich dokumentów potrzebujesz?

 • wniosek (możesz go pobrać i wydrukować TUTAJ)
 • jeżeli chcesz otrzymać 500 zł na pierwsze dziecko, to konieczne będzie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach. Jednak trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe: 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego.
 • jeżeli twój dochód przekracza 800 zł na 1 osobę (lub 1200 w przypadku dziecka niepełnosprawnego) to otrzymasz 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. Wtedy żadne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego nie jest Ci potrzebne.
 • jeżeli dziecko jest adoptowane, potrzebujesz też wyroku sądu rodzinnego (potwierdzającego przysposobienie dziecka/prowadzenie postępowania)
 • oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego (w przypadku rolników)

Jak wypełnić wniosek?

 1. Wypisz dane rodzica (imię, nazwisko, PESEL, adres) na którego będą wypłacane pieniądze
 2. Wypisz dane dziecka bądź dzieci (imię, nazwisko, PESEL, datę i miejsce urodzenia i stan cywilny —jeżeli Twoje dziecko jest niepełnoletnie i wyszło za mąż to nie możesz pobierać na nie pieniędzy. Przepisy ustawy zabraniają pobierania świadczenia na dziecko poniżej 18 roku życia, które wyszło za mąż (po ukończeniu 16 lat za zgodą sądu ślub może wziąć w Polsce tylko dziewczyna).
 3. Wypisz dane wszystkich członków rodziny. Jeżeli dziecko skończyło 25 lat, ale ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jego dane również wpisz. Gdy starasz się o pieniądze również na pierwsze dziecko, wpisz też przy każdym członku rodziny odpowiedni urząd skarbowy (Uwaga: członkiem rodziny nie jest dziecko odebrane przez sąd, dziecko w związku małżeńskim i pełnoletnie dziecko, które urodziło już własne dziecko)
 4. Wypisz czy jesteś ubezpieczony w ZUS czy KRUS
 5. Ten punkt dotyczy Cię tylko wtedy, jeśli chcesz dostać pieniądze też na pierwsze dziecko (bo spełniasz kryterium dochodowe). Jeżeli płacisz alimenty, wpisz, ile zapłaciłeś/łaś ich w ostatnim roku (2015). Zaznacz też, czy Twoja sytuacja finansowa uległa zmianie. Chodzi o sytuacje, gdy np. straciliśmy pracę, zmniejszono nam alimenty albo skończył się zasiłek macierzyński.
 6. Potwierdź, że wiesz, komu i na jakich zasadach przysługują pieniądze. Tu musisz też napisać, czy Twoje dziecko nie mieszka za granicą – jeśli tak jest i pobiera tam podobne świadczenie, nie dostaniesz pieniędzy.

Co z rozwodnikami?

W projekcie zapisano, że gdy „dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu z rodziców, pod którego opieką znajduje się dziecko”. Gdy jest ustanowiony opiekun prawny, to przy ubieganiu się o świadczenie musi pokazać orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

Jeżeli oboje mają prawo do opieki, wtedy świadczenie wychowawcze dostanie ten, kto pierwszy złoży wniosek.

Kto nie dostanie świadczenia?
Pieniądze będą wypłacane na dzieci do 18. roku życia. Świadczenie nie przysługuje na dziecko, które pozostaje w związku małżeńskim, np. gdy wzięło ślub, mając 17 lat, lub ma własne dziecko – wtedy samo jest uprawnione do pobierania świadczenia wychowawczego.Pieniędzy nie dostanie rodzic, który pracuje za granicą i tam pobiera dodatek na dziecko. Dodatkowe pieniądze nie należą się na dziecko, które jest umieszczone w „instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie”, czyli w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, aresztach śledczych, zakładach karnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i szkołach wojskowych.

Świadczenie będzie można stracić!

Gdy ośrodek pomocy społecznej lub inny organ publiczny przekazał organowi właściwemu informację, że osoba uprawniona marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z przeznaczeniem, organ właściwy ogranicza lub wstrzymuje wypłatę należnego świadczenia wychowawczego w całości lub w części albo przekazuje należne tej osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej”.

Co roku nowy wniosek

Raz złożony wniosek nie będzie uprawniał do otrzymywania świadczenia aż do ukończenia przez dziecko 18 lat. W projekcie ustawy czytamy, że świadczenie będzie przyznawane od 1 listopada do 31 października następnego roku. Będzie trzeba składać wniosek co roku.

Masz dla nas temat? Pisz na kontakt@starosadeckie.info

Jesteśmy też na Facebooku: Starosądeckie.info 

MPiPS

 

 

Komentarze

Komentarze (3)

 • 14 lutego, 2016 o 4:01 pm zainteresowana

  no a jezeli pobieram tylko rodzinne za granica … dostane pieniadze mieszkamy z dziecmi w polsce

 • 18 lutego, 2016 o 2:21 pm Lika214

  Nie dostaniesz

 • 18 lutego, 2016 o 4:52 pm dorota

  Witam jeżeli mam alimenty to dostanę

Możliwość komentowania wyłączona.

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"