Info z urzędu

Fundusze Europejskie myślą o dojrzałych pracownikach

Opublikowano: Lipiec 20, 2019 o 8:30 am   /   przez   /   komentarze (0)
Na rynku pracy coraz bardziej rośnie zapotrzebowanie na doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów. Teraz, dzięki 9 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pracodawcy będą mogli zapewnić dojrzałym pracownikom konieczne kursy, ale także lepsze warunki zatrudnienia. Nabór wniosków potrwa do 2 grudnia 2019 r.

Wyniki badania Barometr zawodów 2019 nie pozostawiają złudzeń. Dobra sytuacja gospodarcza regionu sprzyja większemu zatrudnieniu. Tym samym coraz większej liczby przedsiębiorców dotyka problem braku pracowników, co znacznie ogranicza ich rozwój. Niestety prognozy na ten rok przewidują dalsze wydłużanie listy zawodów deficytowych. Coraz trudniej będzie zatrudnić księgową, kierowcę ciężarówki, a także pracownika gastronomii, budowlanki, zakładu produkcyjnego czy usługowego.

Z duchem czasu

Czy na rynku pracy idzie dobry czas dla pokolenia 50 plus? Tak, problemy ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry, powodują, że pracodawcy coraz częściej patrzą w stronę swoich dojrzałych pracowników z myślą o tworzeniu dla nich lepszych warunków zatrudnienia, przekwalifikowania do pracy na nowych lub uproszczonych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia. Wszystko po to, aby wykorzystać ich potencjał zdobyty podczas wielu lat życia zawodowego.

Fundusze Europejskie służą pomocą

Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzą Fundusze Europejskie. Przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów zakładających realizację programów przekwalifikowania, czyli przygotowanie pracowników do pracy na nowych lub zmodyfikowanych stanowiskach pracy o mniejszym obciążeniu dla zdrowia. Udział w projektach umożliwi dojrzałym pracownikom, kontynuowanie pracy w obrębie tego samego przedsiębiorstwa.

Nie tylko 50+

Preferowane będą projekty adresowane do pracowników powyżej 50 roku życia, którzy z racji wieku i stanu zdrowia wymagają szczególnego wsparcia. Pomocą mogą być także objęci pracownicy którzy od co najmniej pół roku pracują na stanowiskach o szczególnym charakterze, wymagających wyjątkowej odpowiedzialności oraz sprawności psychofizycznej (np. w górnictwie, energetyce, hutnictwie czy przemyśle metalowym). Uczestnikami projektu mogą być też osoby nie należące ww grup, ale z uwagi na charakter swojej pracy są narażone na pogorszenie stanu zdrowia i dlatego wymagają objęcia programem przekwalifikowania.

Co zyska pracodawca

Przede wszystkim lojalnych, wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, z pomysłami i zaangażowaniem w powierzone zadania. Ponadto w ramach projektów możliwe będzie także doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców mające na celu zapewnienie ergonomii lub bezpieczeństwa stanowiska pracy oraz utrzymanie zatrudnienia.

Uwaga! Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi aż 95%.

Dowiedz się więcej

Zapoznaj się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce.

UMWM

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a