Info z urzędu, Polityka, Z ostatniej chwili

Jak zagłosować w wyborach prezydenckich będąc na kwarantannie? WAŻNE TERMINY!

Opublikowano: Lipiec 2, 2020 o 1:33 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Wojewódzki Sanepid poinformował dzisiaj rano o kolejnych osobach zakażonych w naszym regionie. Przybywa chorych a także osób będących na kwarantannie. 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Przedstawiamy poradnik dla osób, które nie będą głosowały w miejscu zameldowania lub wprawdzie będą przebywały pod stałym adresem, ale bez możliwości wyjścia z domu. Jednym słowem, jak może głosować wyborca w kwarantannie?

Wyborca na kwarantannie.

Jeśli wyborca nie będzie mógł udać się osobiście do lokalu wyborczego, gdyż będzie przebywać w kwarantannie pozostanie mu możliwość głosowania korespondencyjnego. Uwaga! Obecność na kwarantannie musi być potwierdzona przez Sanepid. Nie może być sytuacji, że wyborca sam postanowił się odizolować od otoczenia i zechce głosować korespondencyjnie. To Sanepid kieruje na kwarantanne i tylko takie osoby będą mogły oddać głos korespondencyjnie.

Chęć głosowania korespondencyjnego w drugiej turze wyborów należy zgłosić najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r w Urzędzie Miejskim. Jeśli dopiero po tym terminie wyborca dowiedział się, że kolejne dni spędzi w domu, w kwestii wyborów nadal nic straconego. Będzie mógł zgłosić ten zamiar aż do 10 lipca 2020 r, także w Urzędzie Miejskim.

Chęć głosowania korespondencyjnego zgłaszana jest telefonicznie lub w formie elektronicznej za pomoc platformy e-PUAP.

Wyborca na wczasach.

Wyborcy, którzy będą chcieli zagłosować w drugiej turze poza miejscem swojego stałego zamieszkania, bo na przykład wyjadą w tym terminie na wakacje, mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie do 7 lipca.

Jeżeli jednak wniosek o dopisanie został złożony przed pierwszą turą wyborów, to automatycznie przechodzi on także na drugą turę. Jeśli 28 czerwca ktoś głosowały w inny miejscu niż na co dzień jest zameldowany, a chce oddać głos „u siebie”, musi wystąpić do urzędu gminy, właściwego dla miejsca, w którym zagłosował 28 czerwca, o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Ogólna zasada jest bowiem taka, że jeśli ktoś dopisał się do spisu wyborców, to będzie w nim figurował tak długo, aż sam się nie przepisze.

Wyborca, który nie chce się dopisywać do listy wyborców w żadnej konkretnej gminie, bo nie wie na przykład, gdzie konkretnie będzie się znajdował 12 lipca, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później niż 10 lipca 2020 r. Konsekwencją wydania zaświadczenia o prawie do głosowania jest automatyczne wykreślenie ze spisu wyborców.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Osoby, które zgłosiły się po zaświadczenie przed pierwszą turą wyborów prezydenckich otrzymały od razu dwa egzemplarze. Jedno mogły wykorzystać podczas pierwszej tury, a kolejne w drugiej turze. Jeśli zgubiły dokument uprawniający do głosowania 12 lipca, to możliwość oddania głosu przepadnie. Urzędy nie wydają duplikatów zaświadczeń.

Wyborca starszy i schorowany. Pełnomocnictwo do głosowania w wyborach.

Od pewnego czasu udział w wyborach może być realizowany za pośrednictwem pełnomocnika. Aby jednak takiego pełnomocnictwa udzielić potrzebna jest szczególna forma. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed burmistrzem  lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez burmistrza do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Wniosek taki należy wnieść najpóźniej do jutra 3 lipca 2020 w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.  Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Po złożeniu takiego wniosku, urzędnik upoważniony przez burmistrza stawi się w domu wyborcy i udzieli takiego pełnomocnictwa.

Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, jak również pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania. Takiego orzeczenia nie muszą składać osoby powyżej 65 roku życia.

 

 

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a