Info z urzędu

Małopolska: 575 firm złożyło wnioski o dofinansowanie

Opublikowano: 20 maja, 2024 o 5:54 am   /   przez   /   komentarze (0)

Z ponad 5 tys. firm w kraju, które złożyły wnioski o dofinansowanie z ZUS do projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy, 575 podmiotów jest z województwa małopolskiego.

Do 27 marca tego roku przedsiębiorcy mogli złożyć wniosek w konkursie o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy i zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy. Płatnicy składek mogą otrzymać wsparcie nawet do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. złotych.

ZUS wybierze projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi i zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Projekty mogły dotyczyć m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.

Warunkiem jest, aby płatnik spełnił wszystkie wymagania określone w regulaminie konkursu. Przede wszystkim nie może:

ü  zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,

ü  zalegać z opłacaniem podatków,

ü  być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w czasie likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"