Info z urzędu

Małopolska: ZUS i PFRON odpowiedzą na pytania osób z niepełnosprawnością

Opublikowano: 20 września, 2022 o 7:13 am   /   przez   /   komentarze (0)

W ramach „Dnia Osób z Niepełnosprawnością” w środę (21 września) ZUS i PFRON zapraszają na wspólny dyżur telefoniczny. Dzwoniący będą mogli zapytać m.in. o: rehabilitację leczniczą ZUS, orzekanie w sprawie niezdolności do pracy, prawo do dostępności, a także o model kompleksowej rehabilitacji z PFRON.

Dyżur organizują oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie i Chrzanowie we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy 21 września 2022 r. (środa) godz. 10.00 – 12.00.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

·       Zasady kierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS,

§  kto ma prawo do rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS,

§  kto wydaje orzeczenie i skierowanie na rehabilitację,

§  ile trwa rehabilitacja i kto pokrywa jej koszty oraz jakie schorzenia można rehabilitować.

Telefon: 12 42 46 269,  18 449 85 45.

·       Orzekanie o niezdolności do pracy w okresie zagrożenia pandemicznego.

§  jakie dokumenty przygotować,

§  jak przygotować się do badania u lekarza orzecznika.

Telefon: 32 318 11 97.

·       Niepełnosprawność, a niezdolność do pracy,

§  dlaczego nie każdy niepełnosprawny jest niezdolny do pracy,

§  na jakie świadczenie może liczyć osoba, która straciła zdolność do pracy,

Telefon: 14 632 76 73.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

·       Jak skorzystać z prawa do dostępności, telefon: 12 31 21 412.

·       Powrót do zdrowia, powrót do pracy, telefon: 507 966 499.

§  Projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” to program przekwalifikowania zawodowego, który zapewnia uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych. Dedykowany jest wszystkim osobom, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych. Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym (4-5 mies.) pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach: zawodowym, psychospołecznym i medycznym.  W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które pozwalają znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy. 

Więcej na temat Dnia Osób z Niepełnosprawnością w ZUS oraz harmonogram wydarzeń w regionie dostępny jest tutaj: https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/dzialania-zakladu-ubezpieczen-spolecznych-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnoscia/don.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"