Info z urzędu

Nie ma odwrotu od e-ZLA

Opublikowano: Kwiecień 16, 2018 o 7:26 am   /   przez   /   komentarze (0)

Od 1 lipca 2018 r. e-zwolnienie to jedyna możliwość na wystawienie zaświadczenia lekarskiego pacjentowi.

Pozostało niewiele czasu, aby lekarze założyli profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i pobrali darmowy certyfikat ze strony internetowej ZUS. Dla pracodawcy, aby mógł zobaczyć e-ZLA swojego pracownika, również konieczne jest  założenie profilu na PUE.

dla lekarzy – korzyści i ułatwienia

 • wystawianie e-ZLA trwa krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia, lekarz uzyskuje bowiem dostęp do danych pacjenta (ubezpieczonego), jego pracodawców (płatników składek)
  oraz członków jego rodziny – jeśli zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad nimi,
 • po wpisaniu nr PESEL pacjenta pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie uzupełnione przez system,
 • system weryfikuje datę początku okresu niezdolności z zasadami wystawiania zwolnień określonymi w przepisach oraz z ostatnim wystawionym zwolnieniem, podpowiada również kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby (np. po wpisaniu fragmentu jej nazwy),
 • możliwy jest podgląd zaświadczeń lekarskich wystawionych wcześniej dla pacjenta, w tym w wyniku kontroli przez lekarza orzecznika ZUS,
 • system przypomina także lekarzowi o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację leczniczą
  w ramach prewencji rentowej ZUS, w przypadku pozytywnej decyzji lekarza o skierowaniu
  na rehabilitację, system otworzy formularz wniosku ZUS PR-4 i wprowadzi automatycznie dane pacjenta, lekarz będzie mógł od razu wystawić wniosek o rehabilitację i przesłać go w formie elektronicznej do ZUS w celu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS,
 • wystawione przez lekarza e-ZLA zostanie przekazane do ZUS automatycznie,
 • lekarze nie muszą dostarczać zwolnień do ZUS oraz przechowywać ich drugiej kopii,
 • nie trzeba pobierać w placówkach ZUS tzw. bloczków formularzy ZUS ZLA,

wystawianie e-ZLA jest również możliwe przez urządzenia mobilne, np. podczas wizyty domowej

dla pacjenta – lepiej

 • brak konieczności dostarczania zwolnienia pracodawcy,
 • znika konieczność pilnowania terminu 7 dni na dostarczenie zwolnienia oraz brak ryzyka ewentualnego obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu
 • szybka wysyłka wniosku o wypłatę zasiłku

dla pracodawcy – natychmiast się dowiesz, że twój pracownik jest na zwolnieniu

 • szybka informacja o zwolnieniu wystawionym pracownikowi,
 • możliwość kontroli poprawności wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika również dla krótkich zwolnień,
 • brak konieczności sprawdzania, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni od jego otrzymania,
 • stały dostęp do zwolnień lekarskich pracowników i możliwość eksportu zwolnień.

bezpłatny certyfikat z ZUS

Teraz lekarz może bezpłatnie pobrać odpowiednią aplikacje ze strony  ZUS. Darmowy certyfikat umożliwiający podpisywanie elektronicznych zwolnień lekarskich wystawiany jest na wniosek lekarza na okres 5 lat. Niezbędnym do jego uzyskania jest zarejestrowany profil lekarza
na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Tam w zakładce „Certyfikat z ZUS” każdy lekarz, posiadający uprawnienia do wystawiania zwolnień, może wystąpić o wystawienie certyfikatu. ZUS wystawia certyfikat w ciągu kilku minut  o czym zainteresowana osoba jest informowana mailem
lub smsem. Certyfikat należy zapisać na komputerze, na którym wystawiane są e-ZLA lub w pamięci nośnika zewnętrznego.

 

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Komentarz
Nick

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a