Info z urzędu, Z ostatniej chwili

Ostatnie dni na IWA

Opublikowano: Styczeń 24, 2020 o 7:43 am   /   przez   /   komentarze (0)

Do 31 stycznia przedsiębiorcy mają czas, aby złożyć informację ZUS IWA. Na jej podstawie wyliczana jest wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. W ubiegłym roku w Małopolsce płatnicy złożyli ponad 16 tys. formularzy ZUS IWA.

Przekazanie informacji ZUS IWA nie dotyczy wszystkich firm. Zobowiązani są jedynie przedsiębiorcy, którzy spełnią łącznie trzy warunki:

  • zgłosili do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS do ubezpieczenia wypadkowego przez cały 2019 rok i co najmniej jeden dzień w styczniu 2020 roku,
  • 31 grudnia 2019 roku byli wpisani do rejestru REGON.

Dla przedsiębiorców, którzy widnieli w rejestrze REGON i zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, lub dla tych, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru REGON, wysokość stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego jest zryczałtowana. Od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. wynosi 1,67 procenta.

ZUS wylicza składkę na podstawie IWA

Przedsiębiorca w informacji IWA musi podać rodzaj przeważającej działalności gospodarczej według PKD, liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy, także ciężkich i śmiertelnych oraz liczbę zatrudnionych w warunkach zagrożenia. A także dane dotyczące przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Na podstawie tych informacji ZUS ocenia stopień zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników firmy. Jeśli w przedsiębiorstwie często dochodziło do wypadków lub warunki pracy na konkretnym stanowisku sprzyjają występowaniu chorób zawodowych, może to spowodować podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Więcej szczegółów o dokumencie ZUS IWA i ustalaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe na stronie www.zus.pl lub pod numerem telefonu 22 560 16 00 oraz w każdej placówce ZUS.

Ilość złożonych dokumentów ZUS IWA w poszczególnych oddziałach ZUS w Małopolsce w 2019 roku.:

  Ilość złożonych formularzy ZUS IWA w 2019 r.
Oddział ZUS w Krakowie 7700
Oddział ZUS w Nowym Sączu 3439
Oddział ZUS w Chrzanowie 2742
Oddział ZUS w Tarnowie 2198

 

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a