Info z urzędu

Otwarty konkurs na prowadzenie Muzeum Regionalnego

Opublikowano: 5 stycznia, 2015 o 1:05 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Burmistrz Starego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w latach 2015 – 2017 przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z póź. zmianami) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego to: Prowadzenie Muzeum Regionalnego w Starym Sączu, Rynek 6 w latach 2015-2017.

Kwota przeznaczona na wsparcie realizacji wyżej wymienionych zadań w budżecie Gminy na rok 2015 wynosi 55 000 złotych oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2035 (na 2016 rok– 57 000 złotych, na 2017 rok – 60 000 złotych).
Uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z póź. zmianami)
Termin składania ofert od 5 stycznia 2015 roku do 27 stycznia 2015 roku.
źródło: UM Stary Sącz

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"