Info z urzędu

PIT-y z ZUS już wysłane

Opublikowano: 15 marca, 2024 o 8:18 am   /   przez   /   komentarze (0)

ZUS zakończył wysyłkę informacji podatkowych PIT za 2023 rok. Trafiły one do osób, które w ubiegłym roku przynajmniej raz pobrały świadczenie z ubezpieczeń społecznych.

Wysłane informacje podatkowe dotyczyły formularzy: PIT-40A, PIT-11A i PIT-11.

PIT-11A i PIT-11 za 2023 r. wystawiała ta jednostka ZUS, która w 2023 r. wypłacała danej osobie zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, świadczenie rehabilitacyjne. Jednostka ta nie musi być zgodna z miejscem zamieszkania świadczeniobiorcy.

Emeryci, renciści i osoby, które otrzymały zasiłki z ZUS, mają też formularz PIT na profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wystarczy zalogować się na PUE i wybrać zakładkę [Świadczeniobiorca] > [Formularze PIT]. PIT jest w formacie PDF, można go w każdej chwili wydrukować lub zapisać na dysku komputera.

Dla kogo poszczególne deklaracje

PIT-40A otrzymują emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok, a po rozliczeniu podatku mają niedopłatę podatku lub rozliczenie wyniesie zero złotych. Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

PIT-11A to informacja o dochodach dla osób, które pobierały inne świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, świadczenia rehabilitacyjne.

Formularz PIT-11A otrzymują również świadczeniobiorcy, którzy:

– złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi,

– złożyli wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej,

– złożyli wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A,

– mają nadpłatę podatku,

– w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS.

PIT-11 otrzymują osoby, które pobrały w ubiegłym roku:

– świadczenie należne po zmarłym lub

– alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"