Info z urzędu

Tylko do 27 marca wnioski w konkursie na dofinansowanie BHP

Opublikowano: 16 marca, 2024 o 9:21 am   /   przez   /   komentarze (0)

ZUS ogłosił Konkurs na projekty realizowane w 2025 r., które dotyczą utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Płatnicy składek mogą otrzymać dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy i zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy. Na ten cel ZUS przeznaczył łącznie 120 mln złotych.

Termin składania wniosków o dofinansowanie mija już 27 marca 2024 roku.

W Konkursie każdy płatnik składek może zyskać dofinansowanie nawet do 80% wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. złotych. Warunkiem jest, aby spełnił wszystkie wymagania określone w regulaminie konkursu. Przede wszystkim nie może:

ü  zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,

ü  zalegać z opłacaniem podatków,

ü  być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w czasie likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Płatnik składek może otrzymać dofinansowanie nie częściej niż raz na 3 lata od dnia:

ü  wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania,

ü  zwrotu dofinansowania, do którego płatnik był zobowiązany.

ZUS wybierze projekty, które:

ü  poprawią bezpieczeństwo pracy,

ü  zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,

ü  zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.

Wniosek o dofinansowanie z niezbędną dokumentacją należy złożyć wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl

Ważne! Wnioski złożone po terminie naboru nie zostaną rozpatrzone.

Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty można pobrać pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS.

Pytania można wysyłać elektronicznie na e-mail: konkurs@zus.pl

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"