Info z urzędu, Z ostatniej chwili

„Ulga na start” – Nowe przepisy dla przedsiębiorców

Opublikowano: Maj 16, 2018 o 6:57 am   /   przez   /   komentarze (0)

Planujesz rozpocząć działalność gospodarczą – zrób to teraz i zobacz czy ci się to opłaci.  Od 30 kwietnia weszły w życie nowe przepisy dla przedsiębiorców, które tworzą „Konstytucję biznesu”.

Na czym polega „ulga na start” i kto z niej może skorzystać

  • Jeśli podejmiesz działalność po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej,
  • nie będziesz jej wykonywać na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywałeś w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności,będziesz mógł skorzystać z „ulgi na start”. Uprawnienie to polega na zwolnieniu z obowiązku ubezpieczeń społecznych przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Z „ulgi na start” będziesz mógł skorzystać także jako wspólnik spółki cywilnej.

Ważne! Zwolnienie z ubezpieczeń społecznych dotyczy tyko Ciebie jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą. W okresie „ulgi na start” ubezpieczeniami społecznymi będą objęte osoby z Tobą współpracujące oraz zatrudnieni przez Ciebie pracownicy czy zleceniobiorcy.

Jak obliczać okres 6 miesięcy „ulgi na start”

„Ulga na start” może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych. Początek stanowi dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności. Jeżeli dzień ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wlicz do 6 miesięcy trwania ulgi. Jeśli działalność gospodarczą rozpoczniesz w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie wliczaj.

Ważne! „ulga na start” nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. W okresie, w którym skorzystasz z „ulgi na start” ubezpieczenie zdrowotne będzie dla Ciebie obowiązkowe, o ile nie zawiesisz wykonywania działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Będziesz podlegał temu ubezpieczeniu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności
do dnia jej zaprzestania, z wyjątkiem okresu zawieszenia działalności. Ponieważ ulga nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego będziesz mógł zgłosić także członków swojej rodziny.

Kiedy skończy się okres 6 miesięcy

Po upłynie 6 miesięcy ulgi na start, przez 24 miesiące kalendarzowe będziesz opłacał składki
od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Podobnie, gdy zrezygnujesz z „ulgi na start” przed upływem 6 miesięcy.

Co jeszcze wprowadza „Konstytucja biznesu”

„Konstytucja biznesu” wprowadziła instytucję działalności nieewidencjonowanej (to działalność osoby fizycznej prowadzona na małą skalę, z której może skorzystać, a nie musi),  prowadzenie
nie będzie uznawane za działalność gospodarczą, a w związku z tym nie będzie obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dochody z takiej działalności,  trzeba opodatkować (podatek dochodowy). Ważne jest, aby przychód z tej działalności nie przekroczył w żadnym miesiącu 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Po przekroczeniu w danym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia, działalność uznawana będzie za działalność gospodarczą od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie, a prowadzący  będzie musiał się  zarejestrować.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest właściwy w zakresie zasad i warunków wykonywania „działalności nieewidencjonowanej”.

 

 

 

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a