Info z urzędu

W 2022 roku zarejestrowano 1,7 mln umów o dzieło

Opublikowano: 22 marca, 2023 o 9:12 am   /   przez   /   komentarze (0)

Najwięcej umów o dzieło zgłaszają płatnicy składek, którzy prowadzą działalność naukową i techniczną i w zakresie informacji oraz komunikacji. Wykonawcami tych umów najczęściej są mężczyźni w wieku od 30 do 39 lat. Niemal 10 proc. umów o dzieło zgłoszono w Małopolsce.

W ubiegłym roku do ZUS złożono 1,17 mln formularzy RUD, które przekazują dane o umowach o dzieło. Dotyczyły one ponad 1,7 mln tych umów. Informacje pochodzą od 75,1 tys. podmiotów, z czego 72,8 tys. (ok. 97 proc.) to płatnicy składek. Natomiast liczba osób, które wykonywały umowy o dzieło wyniosła 342,6 tys.

Umowy o dzieło w większości zawierane są na nie dłużej niż 9 dni. Najczęściej wykonują je mieszkańcy woj. mazowieckiego, a największą grupą wykonawców są osoby w wieku 30–39 lat. Umowy o dzieło zawierane są częściej z mężczyznami niż z kobietami. W przypadku cudzoziemców najliczniejszą grupą są obywatele Ukrainy.

Najwięcej płatników składek, którzy zgłaszali umowę o dzieło, miało maksymalnie 9 ubezpieczonych. Stanowili ok. 58 proc. ogółu płatników, którzy rejestrowali umowy w ubiegłym roku.

Umowy o dzieło w Małopolsce
Najwięcej umów o dzieło zawarto w województwie mazowieckim (24,89 proc.), na drugim miejscu było województwo śląskie (11,18 proc.), na trzecim zaś województwo małopolskie (9,95 proc.).

W województwie małopolskim najwięcej umów i dzieło zgłoszono w zakresie działalności profesjonalnej naukowej i technicznej (22,29 proc.) Na dalszych miejscach była: informacja i komunikacja (11,16 proc.), pozostała działalność usługowa (9,85 proc.), działalność związana kulturą, rekreacją i rozrywką (8,82 proc.) i przetwórstwo przemysłowe (8,56 proc.).

Cudzoziemcy wykonujący umowy o dzieło
Liczba umów o dzieło zawartych z cudzoziemcami wyniosła 55,1 tys., co stanowi 3,23 proc. wszystkich umów o dzieło. Dodatkowe informacje o kraju pochodzenia wskazane na formularzach RUD pozwoliły ustalić odsetek udziału cudzoziemców w umowach o dzieło. Najczęściej podpisywano je z obywatelami Ukrainy – 42,73 proc. Na kolejnych miejscach znaleźli się obywatele:
Białorusi – 16,7 proc.,
Niemiec – 3,9 proc.,
Wielkiej Brytanii – 3,26 proc.,
Rosji – 3,24 proc.,
Włoch – 2,12 proc.,
Francji – 1,94 proc.,
USA – 1,65 proc.,
Hiszpanii – 1,56 proc.,
Czech – 1,44 proc.

Raporty RUD
W 2022 r. ZUS przyjął o 33,9 tys. więcej raportów RUD niż w 2021 roku. Ale zgłoszono na nich o 15,8 tys. mniej umów niż w poprzednim roku. Średnia liczba umów na formularzu w 2021 r. to 1,51, a w 2022 r. – 1,46.

Umowy o dzieło zgłaszano przede wszystkim przez PUE ZUS. W ten sposób przekazano 1,02 mln formularzy RUD i jest to 87,15 proc. wszystkich zgłoszeń. Drugim, najczęstszym sposobem, była przesyłka pocztowa. Tak do ZUS złożono 134,8 tys. raportów. Czyli 11,52 proc. ogółu. Rzadko składano je w sali obsługi klientów – tylko 1,33 proc. z nich.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n