Info z urzędu, Z ostatniej chwili

Więcej czasu na złożenie oświadczenia ws. zamrożenia cen prądu. Sejm znowelizował ustawę

Opublikowano: Sierpień 3, 2019 o 11:32 am   /   przez   /   komentarze (0)

Ustawa o cenach prądu została znowelizowana przez Sejm. Wydłuża ona termin składania oświadczeń do sprzedawców energii elektrycznej do 13 sierpnia.

Ustawa o cenach prądu przewiduje, że uprawnieni w II półroczu 2019 r. do odbioru energii po zamrożonej cenie, mieli złożyć do swojego sprzedawcy specjalne oświadczenie, potwierdzające ich status.

Chodzi o mikro i małe przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych), państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Podmioty te powinny były do północy 29 lipca złożyć stosowne oświadczenie.Przyjęta przez Sejm zmiana wydłuża termin składania oświadczeń do 13 sierpnia. Ze składania oświadczeń zwolnione są gospodarstwa domowe.

Pismo należy złożyć do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego, od którego firma kupuje prąd. Może to być np. Tauron, PGE, Enea czy Energa. Wzór oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej można z reguły znaleźć na ich stronach internetowych, na stronie Ministerstwa Energii lub w załącznikach do znowelizowanej ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 412 i poz. 1210) na stronie Kancelarii Sejmu. Instrukcja jak wypełnić wniosek dostępna jest na stronie Ministerstwa Energii (tutaj).

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a