Info z urzędu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania Gołkowic Górnych

Opublikowano: 2 marca, 2015 o 9:03 pm   /   przez   /   komentarze (0)

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ GOŁKOWICE GÓRNE 10
Na podstawie art. 17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U.z 2015, poz. 199.) Burmistrz Starego Sącza z a w i a d a m i a o podjęciu przez Radę Miejską w Starym Sączu:
Uchwały Nr IV/30/2015 z dnia 9 lutego 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GOŁKOWICE GÓRNE 10”, przyjętego Uchwałą Nr LI/62/2002 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 6 września 2002 r. ( Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 259, poz.3384 ).
Zmiana obejmuje część obszaru działki nr 201/2, w granicach wyznaczonych na mapie stanowiącej ZAŁĄCZNIK (klik)
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, ul.Batorego 25, parter – punkt informacyjny lub I piętro, pok.nr 18 (sekretariat ) w terminie do dnia 30 marca 2015 r.
Wniosek powinien zawierać : nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości ( nr działki/ek ), której dotyczy.

UM Stary Sącz

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a