Info z urzędu, Z ostatniej chwili

Kto zostanie Zasłużonym dla Ziemi Sądeckiej? Zgłoś Kandydata!

Opublikowano: 29 marca, 2017 o 8:51 am   /   przez   /   komentarze (0)

Do 21 kwietnia 2017 r. można składać wnioski o przyznanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.

Odznaka może być nadana za „wybitne osiągnięcia w działalności społecznej, kulturalnej, gospodarczej lub sportowej mające szczególne znaczenie dla rozwoju i promocji Powiatu Nowosądeckiego”. Odznakę nadaje Rada Powiatu Nowosądeckiego osobom fizycznym w formie uchwały. Z wnioskiem o nadanie odznaki może wystąpić: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, Kapituła, Komisje Rady Powiatu Nowosądeckiego, fundacje i stowarzyszenia kulturalne, społeczne i gospodarcze – działające na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz organy samorządu terytorialnego.

Wnioski należy składać na załączonych drukach do Rady Powiatu Nowosądeckiego w terminie do 21 kwietnia br. (na załączonych drukach). Przesłane wnioski Kapituła zaopiniuje na posiedzeniu w maju 2017 r., a uroczyste wręczenie odznak honorowych odbędzie się na sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego w czerwcu br.

Wnioski można pobrać: http://www.nowosadecki.pl/pl/wybitni-sadeczanie-ii

Bliższych informacji w sprawie składania wniosków udziela Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu – pok. 220, tel. 41-41-720.

(olsz)

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"