Kultura

42. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej (8.07 – 12.07.2020) program koncertów

Opublikowano: Lipiec 5, 2020 o 9:21 am   /   przez   /   komentarze (0)

środa 8 lipca, Stary Sącz, kościół Miłosierdzia Bożego, godz. 1930 – inauguracja Festiwalu

7 × S: Stary Sącz, Saksonia, Spisz, Schimrack, Schütz i Scheidt

Capella Cracoviensis, dyr. Jan Tomasz Adamus

Spiskie miasta utrzymywały w XVII wieku liczne zespoły muzyczne, które uświetniały również nabożeństwa w tamtejszych farach. Świadectwem tej dawnej świetności jest przede wszystkim repertuar zapisany w tabulaturach organowych przechowywanych obecnie w Lewoczy. Dwie z nich zawierają przede wszystkim utwory polichóralne, w tym muzykę dwóch największych mistrzów działających w Saksonii – Heinricha Schütza i Samuela Scheidta. Słynne Musicalische Exequien Schütza, napisane na okoliczność pogrzebu Heinricha II Reussa z Gery i wydane w postaci druku, który dziś znany jest tylko w niekompletnej postaci, zachowały się w całości jedynie w lewockiej tabulaturze. Styl Schütza i Scheidta, mający swoje źródło w muzyce weneckiej, naśladował z wielkim powodzeniem miejscowy organista i kompozytor Johann Schimrack, który działał w Spiskim Podgrodziu. Te zaskakujące związki repertuarowe Saksonii i Spisza prezentujemy w Starym Sączu jako lokalny przykład muzycznych peregrynacji w interpretacji cenionego krakowskiego zespołu.

 

Johann Schimrack: Lobe den Herren meine Seele

Johann Schimrack: Jauchzet dem Herren alle Welt

Samuel Scheidt: Sic Deus dilexit mundum

Samuel Scheidt: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen

Heinrich Schütz: Musicalische Exequien

 

czwartek 9 lipca, Stary Sącz, kościół Miłosierdzia Bożego, godz. 1930

Adam Jarzębski: Gościniec, albo Canzoni e concerti

Vasa Consort, kier. art. Marcin Szelest

Nowa edycja dzieł zebranych Adama Jarzębskiego, siedemnastowiecznego kompozytora i skrzypka związanego z dworem Zygmunta III Wazy i Władysława IV, przygotowywana przez Marcina Szelesta dla serii „Monumenta Musicae in Polonia”, będzie podstawą rzadkiego przedsięwzięcia – wykonania całego zbioru Canzoni e concerti zawierającego muzykę instrumentalną tego twórcy pisaną w awangardowym stile moderno. Jarzębski w późniejszych latach wydał drukiem Gościniec, będący wierszowanym opisem siedemnastowiecznej Warszawy, ale jego Canzoni e concerti są również swoistym „Gościńcem” – owocem podróży kompozytora, które poprzedzały jego zatrudnienie na warszawskim dworze, a które obejmowały działalność w kapeli elektora brandenburskiego w Berlinie oraz peregrynację po Italii. Odnaleziony w Berlinie rękopis zbioru zachęca do odkrycia na nowo tego pomnika historii muzyki polskiej, który wprowadza nas w barwny świat wirtuozerii instrumentalnej wczesnego baroku.

 

Adam Jarzębski: zbiór Canzoni e concerti, wykonanie kompletne (27 utworów instrumentalnych)

 

piątek 10 lipca, Stary Sącz, Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, godz. 1930

Na dworze Fryderyka II

Collegium Sans-Souci: Collegium Sans-Souci: Dóra Ombodi, Joanna Huszcza, Jakub Kościukiewicz, Ewa Mrowca-Kościukiewicz

Fryderyk Wielki nie tylko szczycił się utrzymywaniem jednej z najlepszych kapel osiemnastowiecznej Europy, ale sam brał aktywny udział w życiu muzycznym swojego dworu, grając na flecie traverso. Jako mecenas sztuki przyciągał wirtuozów i kompozytorów, którzy występowali w jego zespole i pisali dla niego utwory na najwyższym poziomie. Koncert przypomni wybór repertuaru kameralnego powstałego w kręgu króla Fryderyka, w tym owoc najsłynniejszej wizyty na berlińskim dworze, którą złożył sam Johann Sebastian Bach – sonatę na flet, skrzypce i basso continuo z dedykowanego władcy zbioru Musikalisches Opfer.

sobota 11 lipca, Stary Sącz, Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, godz. 1930

Alla maniera italiana

Andrzej Zawisza – klawesyn

Wybitny polski klawesynista, zwycięzca międzynarodowych konkursów i pedagog Akademii Muzycznej w Krakowie, wykona recital złożony z dzieł m.in. Girolama Frescobaldiego, Johanna Jacoba Frobergera i Matthiasa Weckmanna. Program ten ukazuje peregrynację stylu włoskiego na północ Europy. Frescobaldi, najwybitniejszy organista i klawesynista włoski pierwszych dekad XVII wieku, wynalazca i kodyfikator nowego stylu w muzyce na instrumenty klawiszowe, gromadził wokół siebie liczne grono uczniów, do których należał Froberger, późniejszy organista nadworny w Wiedniu i zapalony podróżnik, który zwiedził większość ówczesnych krajów Europy Zachodniej, zawożąc do nich swój specyficzny styl gry i kompozycji, wykształcony pod okiem Frescobaldiego. Dzięki osobistej znajomości z drezdeńskim organistą Matthiasem Weckmannem, który następnie pracował w Hamburgu, Froberger wyeksportował „włoską manierę” na północ Europy, co zaowocowało nie tylko pełną splendoru twórczością kolejnej generacji kompozytorów północnoniemieckich, ale wywarło również znaczący wpływ na wczesną twórczość Bacha. W ten sposób włoska śpiewność i diversità wyznaczyły jeden z trwale dominujących trendów w muzyce baroku.

 

Johann Sebastian Bach: Preludium h-moll BWV 923

Luzzasco Luzzaschi: Toccata del quarto tuono

Girolamo Frescobaldi: Toccata terza (Libro Primo)

Johann Jacob Foberger: Toccata I (Libro Secondo)

Louis Couperin: Suite in d

Thomas Tomkins: Ground in d

Matthias Weckmann: Toccata [IV] in a

Jean Henry d’Anglebert: Prélude z III Suity d-moll (1689)

Johann Sebastian Bach: V Suita francuska G-dur BWV 810

 

niedziela 12 lipca, Stary Sącz, kościół Miłosierdzia Bożego, godz. 1930 – zakończenie Festiwalu

Amandus Ivanschiz na Jasnej Górze

{oh!} Orkiestra Historyczna, kier. art. Martyna Pastuszka

Paulin Amandus Ivanschiz, który urodził się i działał w Austrii, spędził wprawdzie kilka lat w Rzymie, ale nigdy nie był na Jasnej Górze. Wiele z jego licznych kompozycji zachowało się jednak w jasnogórskim archiwum. Tamtejsza kapela czerpała w XVIII wieku swój repertuar z różnych europejskich ośrodków, a w tym przypadku koneksje między klasztorami paulińskimi grały kluczową rolę. Rękopisy z utworami sakralnymi Ivanschiza zawędrowały zatem do sanktuarium, które od wieków stanowiło główny cel polskich peregrynacji. Ta wystawna muzyka, którą osiemnastowieczni pielgrzymi mogli usłyszeć na Jasnej Górze, w symboliczny sposób zamyka festiwal i ukazuje ponadnarodowe znaczenie duchowego centrum Rzeczpospolitej, zabrzmi zaś w wykonaniu znakomitego zespołu z Katowic, prowadzonego przez jedną z najwybitniejszych polskich skrzypaczek grających na historycznych instrumentach.

 

Amandus Ivanschiz: Sinfonia G-dur

AmandusIvanschiz: Oratorium Primum

AmandusIvanschiz: Missa Solemnissima s.Ottiliae Virginis

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a