Kultura

I Kongres Kultury Regionów

Opublikowano: Wrzesień 1, 2015 o 11:34 am   /   przez   /   komentarze (0)

I Kongres Kultury Regionów Dziedzictwo – Inspiracje odbędzie się od 22 do 24 września br. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ.

Honorowy patronat nad I Kongresem objęli: minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Małgorzata Omilanowska oraz rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak.

Zapraszamy do debaty ludzi zajmujących się dziedzictwem jako:

  • TOŻSAMOŚCIĄ (psychologiczne i socjologiczne rozumienie znaczenia dziedzictwa dla rozwoju człowieka, jego poczucia przynależności, godności, otwartości, tolerancji i kreatywności)
  • PRZEDMIOTEM OCHRONY (dokumentacja, odtwarzanie, edukacja i upowszechnianie)
  • POTENCJAŁEM (aspekt promocyjny, fuzje z innymi dziedzinami życia społecznego i gospodarczego)
  • PRZEDMIOTEM REINTERPRETACJI (twórcy i stowarzyszenia twórcze, zespoły regionalne, rzemieślnicy itp.)

„Mamy nadzieję, że ze spotkania i wymiany myśli pomiędzy teoretykami i praktykami z różnych dziedzin wyniknie wzajemne „oswojenie”, uświadomienie rozmaitości funkcji, jakie można przypisać dziedzictwu kultury tradycyjnej we współczesnym świecie, a także szereg inspiracji, które będą przedmiotem kolejnych Kongresów Kultury Regionów” – czytamy w założeniach ideowych tego przedsięwzięcia.

W obradach weźmie udział ok. trzystu osób, wielu wybitnych znawców kultury regionalnej, artystów, naukowców i praktyków, specjalistów z różnych dziedzin.

Wyjątkowe bogactwo i różnorodność form podkreślają liczby: ponad 1000 twórców ludowych, 281 zespołów regionalnych w tym 153 dziecięcych, około 170 kapel, ponad 350 grup kolędniczych, ponad 200 grup śpiewaczych, 140 poetów ludowych, 240 gawędziarzy, 50 teatrów wiejskich, 450 kół gospodyń wiejskich prezentujących różne działania artystyczne. Ta imponująca statystyka przekłada się na równie wysoki poziom artystyczny i merytoryczny większości grup i twórców. Zespoły i soliści z Małopolski zdobywają czołowe miejsca na wielu konkursach folklorystycznych w Polsce i poza jej granicami. Twórczość regionalna od wielu lat wzbogaca turystykę regionalną atrakcyjnymi ofertami kulturalnymi, co gwarantuje popularność Małopolski na mapie turystycznej kraju – podkreśla dyrektor MCK SOKÓŁ Antoni Malczak, dodając, że Kongres jest organizowany w roku jubileuszu 40-lecia działalności naszej instytucji.

Szczegóły oraz program wydarzenia na nowej stronie internetowej  www.kultura-regionow.pl.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a