Kultura

Nabór do Nagród Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury

Opublikowano: 25 stycznia, 2024 o 8:16 am   /   przez   /   komentarze (0)

Aż 200 tys. zł to łączna pula środków, które Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na cztery związane z działalnością kulturalną nagrody. Nabór zgłoszeń potrwa do 15 lutego.

O prestiżowe wyróżnienia Województwa mogą się ubiegać pasjonaci dziedzictwa regionalnego, animatorzy folkloru i tradycji, twórcy regionalni i artyści, działający w obszarach  muzyki, sztuki, literatury i multimediów oraz patrioci i edukatorzy historii regionalnej.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór do następujących nagród:

1. Małopolskiej Nagrody Twórczości  dla artystów, twórców i animatorów kultury z naszego regionu, którzy mogą się pochwalić znaczącymi osiągnięciami w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury, w szczególności za uzyskanie dyplomu laureata na festiwalach, przeglądach, konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym oraz realizację wartościowych przedsięwzięć pod względem artystycznym lub kulturalnym, które przyczyniły się do rozwoju i promocji Małopolski.

Łączna pula nagrody wynosi 80 000 zł.

2. Nagrody Województwa Małopolskiego „Pamięć i Tożsamość” przyznawanej organizacjom pozarządowym i osobom fizycznym – patriotom i pasjonatom ojczystej historii. Nagroda ma na celu budowanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej Polaków, wzbudzanie zainteresowania i poszanowania dla historii regionu, przekazywanie jego spuścizny kolejnym pokoleniom, kształtowanie postaw patriotycznych i prospołecznych, docenienie wychowawczej roli edukacji dla kształtowania świadomości narodowej mieszkańców Małopolski i ich aktywizacji na rzecz utrwalania pamięci o dziejach „Małej Ojczyzny”.

Łączna pula nagrody wynosi 60 000 zł.

3. Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturalnej w Małopolsce, w zakresie:

  • ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego,
  • ochrony dóbr materialnej kultury lokalnej, w tym sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego,
  • ochrony dóbr niematerialnej kultury lokalnej, w szczególności ochrony tradycji, folkloru, technologii, historycznych i tradycyjnych nazw, gwary oraz ochrony tzw. ginących zawodów i upowszechniania wiedzy o zawodach, które już wyginęły,
  • upowszechniania wiedzy o wartości i znaczeniu dziedzictwa kulturowego lokalnego m. in. poprzez organizowanie wystaw, koncertów, festiwali, konkursów oraz innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych.

Łączna pula nagrody wynosi 30 000 zł.

4. Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski. O Nagrodę ubiegać się mogą instytucje, organizacje artystyczno-kulturalne lub grupy osób – w tym zespoły regionalne,  oraz grupy, które tworzą lokalny koloryt kulturowy przekazując dziedzictwo pokoleń jak np. koła gospodyń wiejskich, teatry ludowe, czy instytucje lokalne zajmujące się ochroną dziedzictwa niematerialnego.

Łączna pula nagrody wynosi 30 000 zł.

Nabór zgłoszeń do wszystkich czterech nagród potrwa do 15 lutego 2024 roku.

Więcej informacji, wraz z wzorami wniosków zgłoszeniowych i regulaminami, znajduje się na specjalnej podstronę dedykowanej tegorocznej edycji naboru – www.malopolska.pl/nagrodykultura

UMWM

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"