Kultura

Spotkanie dyskusyjne „wokół sądeckiej bezpieki”

Opublikowano: 28 listopada, 2021 o 11:04 am   /   przez   /   komentarze (0)

Zapraszamy do udziału w spotkaniu z autorem książki Organ ładu i spokoju w rękach demokracji… Aparat bezpieczeństwa w powiecie nowosądeckim w latach 1945–1975″ dr. Marcinem Kasprzyckim z krakowskiego oddziału IPN. Wydarzenie jest realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

1 grudnia 2021 r.

godz. 17.00

Gmach Główny  Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 56

W styczniu 1945 r. za Armią Czerwoną i jednostkami NKWD, które wyparły z Sądecczyzny wojska niemieckie, do Nowego Sącza przybyła grupa operacyjna, składająca się z funkcjonariuszy UB oddelegowanych z województwa rzeszowskiego. Stała się ona zalążkiem tajnej policji politycznej, która przez dziesiątki lat jako „tarcza” i „miecz” komunistów wspierała budowę, a następnie ochronę reżimu totalitarnego.

Jak przebiegało organizowanie Urzędu Bezpieczeństwa w Nowym Sączu? Kim byli i skąd pochodzili funkcjonariusze tam pracujący? Jak wyglądały działania UB wobec oddziałów podziemia niepodległościowego, działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polskiej Partii Socjalistycznej oraz Kościoła katolickiego? Jakie specyficzne dla tego powiatu cechy i zjawiska wpływały na funkcjonowanie aparatu bezpieczeństwa? Co charakteryzowało inwigilację mieszkańców powiatu, i jak wyglądało tworzenie sieci informatorów i tajnych współpracowników, wspomagających bezpiekę w kontrolowaniu społeczeństwa? Jaki wpływ na działalność policji politycznej miały wydarzenia Października ’56? Jak wyglądała praca operacyjna SB po 1956 r., czy można mówić o ciągłości realizowanych zadań, czy o zmianie priorytetów w zakresie rozpracowywania i inwigilacji poszczególnych środowisk, grup, instytucji, zakładów pracy i poszczególnych osób?

O tym będą rozmawiać dr Marcin Kasprzycki autor książki Organ ładu i spokoju w rękach demokracji… Aparat bezpieczeństwa w powiecie nowosądeckim w latach 1945–1975, wydanej w 2020 r. oraz dr Wojciech Frazik i Andrzej Szkaradek.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a