Kultura, Z ostatniej chwili

„Znad Popradu” kultywuje rodzimą tradycję i ocala naszą kulturę

Opublikowano: 29 maja, 2021 o 8:14 am   /   przez   /   komentarze (0)

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski spotkał się z Barbarą Paluch, która od wielu lat jest redaktorem Gazety Samorządu Lokalnego „Znad Popradu”, społecznikiem i osobą, która dba o dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Okazją było 30-lecie istnienia miesięcznika „Znad Popradu”. W spotkaniu wzięły również udział osoby tworzące tę lokalną gazetę.

– Całemu zespołowi redakcyjnemu gazety składam serdeczne gratulacje – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – „Znad Popradu” to wyjątkowe wydawnictwo, które wrosło w historię turystycznej gminy w Dolinie Popradu i już trzecią dekadę zajmuje liczącą się pozycję na rynku mediów w Powiecie Nowosądeckim. „Znad Popradu” to gazeta,  która zawsze była blisko ludzi, jest wyrazem obiektywizmu oraz rzetelnej i profesjonalnej pracy dziennikarskiej. Przez ostatnie 30 lat historii Piwnicznej-Zdroju, gazeta ukazywała w jaki sposób zmieniało się i rozkwitało miasto stając się coraz piękniejszą miejscowością turystyczną, ale również kultywowała rodzimą tradycję i kulturę. Doceniając Państwa dotychczasowe działania, profesjonalizm, wysoki poziom edytorski, kulturę i etykę dziennikarską, życzę kolejnych wielu ciekawych tematów, coraz liczniejszej rzeszy czytelników oraz zrealizowania wszelkich planów i zamierzeń.

Barbara Paluch – redaktor naczelna gazety „Znad Popradu” podziękowała samorządowcom m.in. za to, że nie narzucają tematów i nie wymuszają określonej narracji artykułów.

– Ta swoboda wypowiedzi jest dla nas bardzo ważna i kluczowa – mówiła Barbara Paluch. – Dwukrotnie w przeszłości zdarzyło się, że władza samorządowa chciała nam „dyktować” artykuły. Na szczęście te czasy już minęły. Dziękuję za wsparcie i cieszę się, że są osoby, które nadal chcą pisać o Piwnicznej.  

Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Prowadził je Piotr Maślanka – dyrektor Domu Kultury w Piwnicznej-Zdroju, a obecni byli: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Dariusz Chorużyk i przewodniczący Rady MiG Adam Musialski oraz osoby tworzące gazetę „Znad Popradu” i współpracujące z nią: Barbara Paluch, Maria Lebdowicz, Maria Źralka, Paulina Rychter-Fabiś, Małgorzata Miczulska, Barbara Kotarba, Monika Wolańska i Antoni Lebdowicz. Spotkanie uświetnił występ Magdaleny Durlak i Natalii Zawalskiej.

Fot. Maria Olszowska

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"