Ludzie z pasją

Człowiek z pasją. Dr inż. Kacper Sowa

Opublikowano: Listopad 17, 2018 o 12:49 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Absolwent Szkoły Podstawowej w Przysietnicy, Technikum Elektrycznego w ZSE-M im. Gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu – Kacper Sowa otrzymał dyplom ze stopniem doktora nauk technicznych z rąk JM Rektora – na uroczystym posiedzeniu Senatu Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie podczas promocji doktorskich w dniu 9 listopada 2018 roku.

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie zatytułowaną „Jednofazowy energetyczny filtr aktywny z zasobnikiem energii do kompensacji wahań mocy czynnej w linii zasilającej” odbyła się 28 maja 2018 roku.

Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Stanisław Piróg z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Promotorem pomocniczym dr inż. Marcin Baszyński z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz –z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, profesor Politechniki Lubelskiej.

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_nPrzechwytywanie  

Winieta-2012a