Ogłoszenia parafialne, Wydarzenia

60- lat kapłaństwa księdza prałata Alfreda Kurka w Starym Sączu

Opublikowano: 24 czerwca, 2024 o 8:14 am   /   przez   /   komentarze (0)

Uroczystą mszą świętą Stary Sącz i parafia pw. św. Elżbiety Węgierskiej dziękowały wczoraj za 53 lat posługi w Starym Sączu ks. Alfreda Kurka – prałata Honorowego Ojca Świętego i Honorowego Obywatela Starego Sącza. Ksiądz Alfred w tych dniach przeżywa 60 -rocznicę święceń kapłańskich oraz 53-rocznice pobytu w Starym Sączu.

Wieloletni proboszcz parafii św.Elżbiety wpisał się w historię Starego Sącza, gdzie pełni posługę duszpasterską od 1971 roku. Ks. w trudnych czasach PRL-u wychowywał młodzież zgodnie z dewizą „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Organizował dni skupienia i nabożeństwa dla młodzieży. Dbał o zabytkowy kościół św. Elżbiety i inne zabytki. Będąc przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Starym Sączu, aktywnie uczestniczył w przygotowaniach tego najważniejszego w dziejach miasta wydarzenia, co wymagało wielkiej pracy i talentu organizacyjnego.

Ksiądz Alfred urodził się 12 lipca 1939 r. w parafii Lubcza jako siódme dziecko rodziców Adeli i Waleriana. W kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubczy przyjął chrzest św., a w klasie szóstej w 1953 r. sakrament bierzmowania z rąk ks.bpa Karola Pękali. Po ukończeniu siedmioklasowej szkoły podstawowej w Lubczy, w 1958 roku, zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Pilźnie. W tym czasie odkrył swoje powołanie do kapłaństwa, dlatego wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie po sześciu latach studiów filozofii i teologii oraz duchowego przygotowania przyjął święcenia kapłańskie. Mszę św. prymicyjną odprawił w rodzinnej parafii, na której kazanie wygłosił ówczesny rektor Seminarium Duchownego w Tarnowie ksiądz Władysław Świder. Po święceniach ks.biskup ordynariusz Jerzy Ablewicz skierował go do pracy duszpasterskiej w parafii św.Jana Chrzciciela w Łącku, a po 3 latach do parafii św.Józefa – Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie i po 4 latach – w 1971 roku do parafii św.Elżbiety w Starym Sączu. Przez 15 lat pracował jako wikariusz pod władzą księdza proboszcza dr Jana Kosa. Katechizował młodzież Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Chemicznego oraz w dużym stopniu (z polecenia ks.bpa Piotra Bednarczyka) poświęcał czas na pracę w Dziele Powołań w regionie sądeckim, prowadząc oazy, rekolekcje, dni skupienia zarówno z chłopcami jak i z dziewczętami. Owocem tej pracy, a przede wszystkim łaski Bożej, były liczne powołania kapłańskie i zakonne – tak ze szkół średnich spoza parafii, jak i z naszej parafii. 

W 1986 r. po rezygnacji z probostwa ks. dr Jana Kosa, ks.bp Jerzy Ablewicz zamianował ks. Alfreda proboszczem parafii św. Elżbiety w Starym Sączu. Jako proboszcz pracował przez 23 lata, by w roku 2009 przejść na emeryturę zgodnie z przepisami diecezjalnymi, gdy kończy się 70 lat życia.

Jednym z priorytetów Jego działalności była szczególna, serdeczna dbałość o powierzone Mu dziedzictwo kulturowe, jakie stanowił kościół św. Elżbiety i zabytki kultury materialnej zgromadzone w XVI wiecznej świątyni, jak również w innych parafialnych obiektach. Strzegł ich z ogromną determinacją i ocalił przed zniszczeniem poddając, bez mała wszystkie, gruntownej renowacji i konserwacji.

Starosądeczanie swego Księdza, sprawującego przez 23 lata funkcję proboszcza, darzą uczuciem wdzięczności za to, co udało się zrealizować w tak wielu dziedzinach Jego duszpasterskiej działalności. Słyszy się wielce pochlebne opinie o Księdzu Odnowicielu Parafii, który tak wiele serca, pracy, modlitwy poświęcił swym wiernym. Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi dziękują za niestrudzoną posługę kapłańską, pracę duszpasterską, katechetyczną, administracyjną i gospodarczą w parafii. Wyrażają wdzięczność i uznanie za ofiarne i całkowite poświęcanie swego czasu, za optymizm, życzliwość i radosne kapłaństwo, za każde dobre słowo, cenne uwagi i wskazówki, za ojcowską pomoc okazaną dzieciom i młodzieży, ich rodzicom, szkołom, a nade wszystko za bezgraniczną służbę Bogu, Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"