Ogłoszenia parafialne

Uroczystość poświęcenia ołtarza Trójcy Świętej w Chochorowicach

Opublikowano: 9 czerwca, 2023 o 7:34 am   /   przez   /   komentarze (0)

Dzień 3 czerwca 2023 roku zapisze się jako historyczny moment dla społeczności Chochorowic w gminie Podegrodzie. Bowiem tego dnia dokonano poświęcenia ołtarza z drugiej połowy XIX wieku, który został odnowiony przez artystę konserwacji dzieł sztuki panią Karolinę Kwiatkowską – Gawlik.

Na tę okoliczność mieszkańcy oraz druhowie OSP zbudowali ołtarz polowy na którym odprawiona została Msza Święta. Celebrował ją rodak ks. Stanisław Ciurka. W celebrze uczestniczył: dziekan dekanatu Nowy Sącz zachód proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Niskowej ks. Krzysztof Prokop, proboszcz parafii Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa w Brzeznej ks. Andrzej Ignarski, proboszcz parafii św. Jana Ewangelisty w Pisarzowej ks. Andrzej Bąk, wikariusze parafii Brzezna ks. Łukasz Szczepanik oraz ks. Mateusz Chwałek.

Na początku Mszy Świętej ks. Andrzej Ignarski proboszcz parafii Brzezna przywitał kapłanów celebrujących Mszę Świętą, przywitał również zaproszonych gości: posła na sejm RP Jana Dudę, wójta gminy Podegrodzie Stanisława Banacha, radną powiatu Nowosądeckiego panią Joannę Szewczyk – Kubacką, przewodniczącego rady gminy Podegrodzie Józefa Kotarbę, radnego Chochorowic Michała Łojka, radnego Brzeznej Jerzego Jasińskiego, panią konserwator Karolinę Kwiatkowską –Gawlik, chór ze Strzygańca na czele z panem organistą Czesławem Mordarskim, druhów OSP Chochorowice oraz mieszkańców i przyjezdnych gości. Po przywitaniu nastąpił moment poświęcenia ornatu w którym kapłan sprawował Mszę Świętą oraz moment poświęcenia ołtarza Trójcy Świętej.

Kazanie wygłosił główny celebrans ks. Stanisław Ciurka w którym przedstawił historię jaka zachowała się w zapiskach historycznych, okres remontu przepięknej kaplicy, która jest dumą Chochorowic po dzień dzisiejszy, kiedy to święcimy odnowiony ołtarz. Zachęcał również do pielęgnowania dziedzictwa praojców którzy wybudowali kaplicę w 1880 roku. Kaplica przetrwała pierwszą i drugą wojnę światową, wiele innych zdarzeń. Chodzili i przejeżdżali obok kaplicy ludzie żegnając się, uchylali kapelusze oddając cześć Bogu w Trójcy świętej; nie zapominając o tym miejscu, przychodźcie z dziećmi na modlitwę, dawajcie przykład młodszemu pokoleniu. Wiemy kto, ale nie wiemy jaki był powód wzniesienia kaplicy czy to dar za ocalenie życia, czy dar za ocalenie dobytku podczas powodzi, czy innego kataklizmu gdyż obok płynie potok który potrafi być groźny podczas ulewnych deszczów, wyliczał kaznodzieja. Prosił by się nie wstydzić, że jesteście mało miejscowością, ale jesteście wielcy w oczach Bożych, gdyż wiele bogatszych i większych miejscowości nie ma tego co wy macie.

Dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do uratowania tego miejsca, wszystkim darczyńcom, chórowi ze Strzygańca za wkład finansowy ze sprzedaży swoich wydanych płyt, sponsorom miejscowym oraz z okolic Nowego Sącza, druhom OSP, kapłanom, którzy pracowali i obecnie pracują w naszej parafii, ludziom hojnym dobrego serca, Urzędowi Gminy w Podegrodziu oraz marszałkowi województwa małopolskiego panu Witoldowi Kozłowskiemu. Dla miejscowej ludności to zaszczyt i chluba – mówił kaznodzieja – mieć taką piękną kaplicę, która służyła, służy i służyć będzie modlitwie, odbywały się, odbywają i odbywać się będą Msze Święte, majówki, nabożeństwa dziękczynne za urodzaje, pielęgnujcie i dbajcie, gdyż to wielka rzecz, podkreślał „do was należy przekazywanie tradycji młodemu pokoleniu i czy to miejsce będzie miejsce modlitwy”.

Po skończonej eucharystii druhny MDP rozdali upominki wszystkim uczestnikom przepięknej uroczystości w postaci obrazków pamiątkowych przygotowanych specjalnie na te uroczystość.

Nabożeństwo było okazją do spotkań rodzinnych przy pięknej pogodzie, przy wspaniałej uroczystości religijno-patriotycznej i kulturalnej. Zaproszeni goście spotkali się wspólnie z przedstawicielami sołectwa oraz radą parafialną kościoła na Strzygańcu, na poczęstunku w salce na Strzygańcu . Organizatorzy oceniają że w uroczystości wzięło udział ponad 200 osób.

Sołtys wsi Chochorowic a zarazem prezes OSP jak również członek rady parafialnej złożył podziękowanie wszystkim zaproszonym gościom: posłowi, wójtowi, radnym, kapłanom, parafianom, chórowi ze Strzygańca pod kierownictwem pana organisty Czesława Mordarskiego, który uświetnił uroczystość, strażakom za wspólną modlitwę, za ich obecność i dyspozycyjność w każdej chwili. Dziękował wszystkim za pomoc w przygotowaniu uroczystości, za budowę sceny przy kaplicy za dekoracje i inne potrzebne rzeczy, paniom za przygotowanie posiłku i podanie do stołu. Podziękował pani Stanisławie Mordarskiej za opiekę nad kapliczką oraz pani Danucie Mordarskiej za prowadzenie majówek w miesiącu maju. Dziękował strażakom z OSP Podrzecze oraz OSP Brzezna, którzy zabezpieczali drogę Podrzecze-Trzetrzewina by wszyscy mogli spokojnie i bezpiecznie uczestniczyć w uroczystości.

Dziękował w firmie nagłaśniającej za profesjonalne przygotowanie i dobrą słyszalność.

Dziękował panu Grzegorzowi Sudo za wykonanie zdjęć z uroczystości.

Poseł na sejm RP Jan Duda dziękował za zaproszenie, i pięknie przygotowaną uroczystość oraz podtrzymywanie tradycji przodków.

Wójt Gminy Podegrodzie Stanisław Banach dziękując, zwrócił uwagę na duże zaangażowanie przewodniczącego rady sołeckiej w ratowaniu kaplicy w Chochorowicach.

Zdjęcia dzięki uprzejmości pana Grzegorza Sudo.

Bronisław Ciurka.

Komentarze

Partnerzy

herb 112092751_901790209899742_1325318935_n  
"