Polityka

30 stycznia odbędzie się sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego

Opublikowano: 27 stycznia, 2015 o 1:33 pm   /   przez   /   komentarze (0)

Jak poinformowała nas Maria Olszowska-zastępca dyrektora Biura Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, w najbliższy piątek (30 stycznia 2015 r.) o godzinie 13:00 odbędzie się sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. Interpelacje radnych.

Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok.

a) Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok.

b) Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Wystąpienie programowe Starosty Nowosądeckiego.

Przyjęcie sprawozdania z działalności wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2014 rok.

Sprawozdanie z wykonania zadań Powiatu Nowosądeckiego z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami za 2014 rok.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zamiaru likwidacji szkół, które wchodzą w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zamiaru likwidacji szkół, które nie prowadzą kształcenia.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Nowosądeckiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju oraz powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyboru radnych do Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przejęcia przez Powiat Nowosądecki ograniczonego zarządzania drogą krajową Nr 28 relacji Zator – Nowy Sącz – Przemyśl dla potrzeb realizacji przez Powiat zadania pn. „Budowa skrzyżowania dk 28 z budowaną zachodnią obwodnicą Nowego Sącza – połączenia dk 28 z miejscowością Brzezna”.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Marka Budnika.

Oświadczenia, wolne wnioski. Zamknięcie sesji.

 

 

fot. ostatnia sesja w 2014 r/ Starostwo Powiatowe

Komentarze

Partnerzy

herb 1ckis12092751_901790209899742_1325318935_n  

Winieta-2012a